Інші податки
Тема: Транспортний податок

Особливості оподаткування збором окремих машин на гусеничному ходу, що належать до товарної позиції 8701 УКТ ЗЕД

Платниками збору відповідно до ст. 231 Податкового кодексу є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що згідно зі ст. 232 цього Кодексу є об'єктами оподаткування.

Об'єктом оподаткування збором є транспортний засіб під відповідним кодом УКТ ЗЕД, завезений на митну територію України для подальшого використання чи створений в Україні, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, які дають право на його експлуатацію.

Вирішальним фактором при віднесенні транспортного засобу до відповідної товарної позиції УКТ ЗЕД є технічні умови, галузь застосування і призначення, визначені заводом-виробником при виготовленні конкретної моделі транспортного засобу або її модифікації.

Визначення типу, моделі, версії транспортного засобу, року його виготовлення, комплектності, укомплектованості, повної маси, робочого об'єму двигуна, інших характеристик, визначальних для класифікації транспортного засобу згідно з УКТ ЗЕД, проводиться на підставі поданих при митному оформленні документів і результатів митного огляду транспортного засобу, включаючи огляд ідентифікаційних табличок, номерних площадок кузовів (шасі), номерних панелей та табличок (наклейок), додаткових носіїв інформації, наявних на транспортний засіб, з відображенням тих конструктивних особливостей, які є визначальними для класифікації транспортного засобу згідно з УКТ ЗЕД.

Для однозначної класифікації транспортних засобів необхідно використовувати:

  • технічну документацію заводу — виробника автомобіля;
  • сертифікати або аналогічні документи, видані уповноваженим органом країни-експортера або країни-виробника, із зазначенням, що автомобіль належить до певної категорії.

Зокрема, відповідно до п. 232.1 ст. 232 Податкового кодексу об'єктами оподаткування збором є колісні транспортні засоби, літаки, вертольоти, морські та річкові судна.

Колісний транспортний засіб — транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі. Термін «колісний транспортний засіб» включає в себе будь-які механічні транспортні засоби та їхні причепи і поширюється також на машини, двигуни яких живляться постійним електричним струмом через контактну мережу (тролейбуси).

На виконання ст. 312 Митного кодексу щодо тлумачення термінів та класифікаційних вимог в УКТ ЗЕД, які повинні обов'язково враховуватися при класифікації товарів, розроблено Методичні рекомендації № 11.1/2-16/7598-ЕП.

Так, відповідно до положень цих Методичних рекомендацій термін «трактори» означає транспортні засоби, призначені головним чином для буксирування чи штовхання інших транспортних засобів, пристроїв і вантажів, незалежно від того, мають вони чи ні допоміжні пристосування, у поєднанні з основним застосуванням трактора, для перевезення інструментів, насіння, добрив тощо. Машини та робочі інструменти, що сконструйовані для встановлення на тракторах товарної позиції 8701 і розглядаються як взаємозамінне устаткування, належать до відповідних товарних позицій навіть у разі, коли вони постачаються разом з трактором, незалежно від того, встановлені вони на ньому чи ні.

У товарній позиції 8701 товарні підпозиції 8701 10, 8701 20, 8701 30 мають застереження щодо класифікації: 8701 10 — трактори, що керуються водієм, який іде поруч; 8701 20 — трактори колісні для напівпричепів; 8701 30 — трактори гусеничні. Всі інші трактори належать до товарної підпозиції 8701 90.

Враховуючи правила 1, 6 Закону № 2371, у товарних категоріях 8701 90 11 — 8701 90 50, назву яких описано як трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поруч) та трактори для лісового господарства, колісні, також є застереження, що крім тракторів, призначених для сільськогосподарських робіт або для сільського господарства, в цих товарних категоріях не можуть класифікуватись інші трактори, крім призначених виключно для сільськогосподарських робіт та лісового господарства.

У Поясненнях до товарної позиції 8701 у підзаголовку «трактори, оснащені іншим устаткуванням» є пояснення щодо розмежування тракторів, призначених для промислового знаряддя, яке при митному оформленні класифікується окремо, та сільськогосподарського трактора.

Відповідно до Пояснень до товарних категорій 8701 90 10 — 8701 90 39 у цих товарних категоріях класифікуються трактори, спеціально призначені виключно для сільськогосподарських робіт та лісового господарства, які виходячи з їх конструкції та устаткування використовуються у сільськогосподарських, садівничих та лісівницьких цілях. Ці трактори характеризуються:

  • обмеженою максимальною швидкістю (зазвичай не більше 25 км/год на автомагістралі);
  • оснащені гідравлічним пристроєм, що дає змогу підіймати або опускати сільськогосподарське знаряддя;
  • мають пристрій відбору потужності, який дає змогу використовувати потужність двигуна для приведення в дію інших машин та знаряддя (наприклад, бурякозбиральний комбайн, молотарку, силосозбиральний комбайн тощо).

У Поясненнях до товарних категорій 8701 90 11 — 8701 90 39 є посилання на примітку 2 до групи 87 і зазначено, що трактори, класифіковані в цих категоріях, можуть характеризуватися певними модифікаціями, що дає змогу їм поряд з виконанням свого основного призначення здійснювати буксирування сільськогосподарських і лісогосподарських машин, знаряддя тощо, тобто трактори відповідно до застереження примітки 2 повинні класифікуватися за основним застосуванням.

У товарній категорії 8701 90 90 класифікуються всі інші трактори, які з причин застереження у назві товарних категорій 8701 90 11 — 8701 90 39 та примітки 2 до групи 87, а також пояснень до цих товарних категорій не належать до тракторів, спеціально призначених для використання в сільськогосподарських цілях.  

Таким чином, колісні машини і механізми, що належать до товарної підпозиції 8701 УКТ ЗЕД, необхідно оподатковувати збором за першу реєстрацію транспортних засобів за ставкою 2,72 грн. за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна. Інші колісні машини, змонтовані на базі тракторів, мають оподатковуватися збором за ставкою 5 грн. за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна. Машини і механізми на гусеничному ходу не включено до об'єктів оподаткування збором за першу реєстрацію транспортних засобів.

Нагадаємо, що залежно від того, який автомобіль реєструється (новий чи використовуваний), при розрахунку збору застосовуються відповідні коефіцієнти, встановлені Податковим кодексом:

  • для всіх нових транспортних засобів — 1;
  • для транспортних засобів (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, та тракторів), які використовувалися до 8 років, — 2;
  • для транспортних засобів (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, та тракторів), що використовувалися понад 8 років, — 40.

Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта.

Розрахований збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів. Сплачувати збір слід за місцем реєстрації транспортних засобів.