Митна справа
Тема: Інше

Посвідчення спадкового договору

Який розмір ставки державного мита передбачено за посвідчення спадкового договору?


Статтею 1 Декрету № 7-93 визначено, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Перелік найменувань документів і дій, за які сплачується державне мито, наведено в ст. 2 Декрету № 7-93, а розміри ставок державного мита — у ст. 3 цього Декрету.

Статтею 1302 Цивільного кодексу встановлено, що за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі (ст. 1304 Цивільного кодексу).

Відповідно до Декрету № 7-93 за нотаріальне посвідчення державним нотаріусом договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів та інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадянина, який здійснює таке відчуження, а також за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці, справляється державне мито за відповідною ставкою, визначеною у пп. «а» п. 3 ст. 3 цього Декрету.

Отже, розмір державного мита при нотаріальному посвідченні спадкового договору становить 1% суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.), що діє на день сплати.