Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Достроковий вихід на пенсію у зв’язку зі скороченням чисельності працівників

До «Вісника» надійшов лист із запитанням, чи має право на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку жінка, яка народилася 25.02.63 р., має посвідчення потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 4 і яку звільнено з роботи за скороченням чисельності працівників?

Розглянемо це запитання детальніше.


Згідно зі ст. 55 Закону № 796 особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

Зокрема, особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років, пенсійний вік початково знижується на 2 роки та додатково на 1 рік за кожні 3 роки проживання або роботи, але не більше ніж на 5 років.

Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31.07.86 р. незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

У разі дотримання вищеперелічених вимог ця жінка матиме право на зниження пенсійного віку на 5 років.

Відповідне зниження пенсійного віку, передбачене ст. 55 Закону № 796, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 01.01.2022 р.

З урахуванням збільшення віку виходу на пенсію жінка матиме право на призначення пенсії після досягнення 51 років 6 місяців.

Щодо призначення пенсії з урахуванням того, що цю жінку звільнено з роботи за скороченням чисельності працівників, слід зазначити таке.

Відповідно до пп. «г» п. 1 ст. 26 Закону про зайнятість населення право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, або віку, що дає право на призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу, Законом № 2790, Законом про прокуратуру, Законом про наукову діяльність (за наявності відповідних умов), у разі якщо до визнання такої особи безробітною для неї неможливо було підібрати підходящу роботу та якщо вона має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (жінкам — 30 років), гарантується, зокрема, працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу.

Пенсійний вік жінки згідно зі ст. 26 Закону про пенсійне страхування60 років. Оскільки її звільнено з роботи за скороченням чисельності працівників до досягнення віку 58 років 6 місяців (раніше, ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку), підстав для застосування зазначеної норми Закону немає.