Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Пенсійне забезпечення держслужбовців (запитання — відповіді)

Жінка досягла пенсійного віку 30.07.2012 р., працює на посаді, яку віднесено до державної служби, і відповідно має право на призначення спеціальної пенсії. Згідно із Законом про держслужбу граничний вік перебування на державній службі становить 65 років. Чи має вона право залишитися на державній службі та оформити пенсію за віком?


Статтею 37 Закону про держслужбу передбачено, що на одержання пенсії державних службовців мають право, зокрема, жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 цього Закону (для жінок — 30 років), у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Водночас пенсія, призначена відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим Законом, Законом № 2790, Законом про прокуратуру, Законом про наукову діяльність, виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про держслужбу.

Отже, після досягнення жінкою пенсійного віку та за наявності у неї права на призначення пенсії державного службовця їй за особистою заявою буде призначено пенсію відповідно до Закону про держслужбу, проте до звільнення з посади державного службовця її виплата здійснюватиметься за нормами Закону про пенсійне страхування.

 

На сьогодні жінка отримує пенсію за віком відповідно до Закону про пенсійне страхування, але працює головним бухгалтером сільської ради, і у жовтні 2012 р. стаж роботи в органах місцевого самоврядування становитиме 10 років. Чи має вона право вийти на пенсію відповідно до Закону № 2493, звільнившись з такої посади?


Відповідно до ст. 21 Закону № 2493 пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше ніж 10 років, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Статтею 37 Закону про держслужбу передбачено, що на одержання пенсії державних службовців мають право, зокрема, жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 цього Закону (для жінок — 30 років), у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців.

Оскільки жінка досягла пенсійного віку55 років у 2008 р. і на цю дату працювала на посаді головного бухгалтера сільської ради, то за наявності у неї стажу роботи в органах місцевого самоврядування 10 років та за умови звільнення з посади вона матиме право на призначення пенсії відповідно до Закону № 2493. При цьому пенсія призначатиметься в розмірі 80% суми заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

У разі якщо жінка, набувши 10 років стажу роботи в органах місцевого самоврядування, виявить бажання продовжувати працювати на посаді головного бухгалтера сільської ради, вона матиме право (за особистою заявою) на призначення пенсії як посадова особа органу місцевого самоврядування, але її виплата до звільнення з такої посади здійснюватиметься за нормами Закону про пенсійне страхування, а після звільнення — згідно із Законом № 2493.

 

Чи нараховується надбавка до пенсії депутату міської ради при досягненні пенсійного віку, якщо він обирався депутатом міської ради трьох скликань?


Закон № 1767 передбачає встановлення громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо, пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Згідно зі ст. 1 цього Закону пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються, зокрема, депутатам усього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР.

Оскільки не виконано вимоги, визначені в ст. 1 Закону № 1767, право на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною відсутнє.