Бухоблік
Тема: Труд і зарплата

Проведення індексації заробітної плати у серпні та вересні 2012 року

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою № 526).

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого затверджується законом про Держбюджет України на відповідний рік. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, індексації не підлягає.

У разі підвищення заробітної плати місяць підвищення вважається базовим, і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше, ніж сума індексації, яка виплачується на момент підвищення, то здійснюється підвищення розміру заробітної плати та зберігається сума індексації, визначена з урахуванням такого підвищення.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці для обчислення індексу для проведення індексації можуть бути різними, підприємства самостійно мають здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держстату України.

У табл. 1 наведено величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) для проведення індексації у 2012 р. згідно з додатком 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованими індексами споживчих цін за звітний місяць.

Таблиця 1

Базові* місяці

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у 2012 р. за:

серпень

вересень

у 2011 р.:

 

 

січень

4,9

4,9

лютий

4,0

4,0

березень

2,5

2,5

квітень

1,2

1,2

травень

червень

липень

серпень

1,1

1,1

вересень

жовтень

листопад

грудень

у 2012 р.:

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

____________
* Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

Індекси споживчих цін (за даними Держстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2011

101,0

100,9

101,4

101,3

100,8

100,4

98,7

99,6

100,1

100,0

100,1

100,2

2012

100,2

100,2

100,3

100,0

99,7

99,7

99,8

 

 

 

 

 

 

Приклад

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві у січні 2011 р. (місяць підвищення є базовим при проведенні індексації) величина приросту індексу споживчих цін для індексації доходів у серпні 2012 р. становить 4,9% (1,023 х 1,013 х 1,012 х 100100),

де 1,023ІСЦ за лютийберезень 2011 р. (100,9 х 1,014 : 100),

1,013ІСЦ за квітень 2011 р. (101,3 : 100),

1,012ІСЦ за травеньчервень 2011 р. (100,8 х 1,004 : 100).

Оскільки індекс споживчих цін за липень 2011 р.липень 2012 р. не перевищив порогу індексації і становив 98,6% (98,7 х 0,996 х 1,001 х 1,000 х 1,001 х 1,002 х 1,002 х 1,002 х 1,003 х 1,000 х 0,997 х 0,997 х 0,998), у вересні 2012 р. індексація здійснюватиметься на такий самий індекс, що й у серпні 2012 р.

Обчислення суми індексації заробітної плати

Заробітна плата за серпень 2012 р. становитиме 2500 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затверджений Законом про Держбюджет-2012, у серпнівересні 2012 р. становитиме 1102 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін, на яку здійснюється індексація у серпні 2012 р., становить 4,9% (104,9100).

Сума індексації визначається як результат множення частини заробітної плати, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділеного на 100.

Сума індексації заробітної плати дорівнює 54 грн. (1102 х 4,9 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 2554 грн. (2500 + 54).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватись одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.