Єдиний податок

Термін дії Свідоцтва про сплату єдиного податку

Чи є чинним з 1 січня 2012 р. Свідоцтво про сплату єдиного податку, отримане згідно з нормами Указу Президента України від 03.07.98 р. № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»?


Підпунктом «а» п. 5 розділу другого Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» установлено, що видані відповідно до зазначеного Указу та розділу четвертого Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 р. є дійсними до отримання свідоцтва платника єдиного податку, передбаченого вищезазначеним Законом, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 р.