Оплата праці

Індексація грошових доходів

При проведенні індексації грошових доходів населення слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення грошових доходів населення місяць підвищення вважається базовим, і індексація в цьому місяці не проводиться. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Виходячи з того, що на підприємствах базові місяці для обчислення індексу для проведення індексації можуть бути різними, підприємства самостійно мають здійснювати розрахунки індексів на підставі офіційних публікацій Держкомстату України.

У табл. 1 наведено величину приросту індексу споживчих цін для проведення індексації згідно з додатком 1 до Порядку № 1078 та офіційно опублікованими індексами споживчих цін за звітний місяць.

Таблиця 1

Базові місяці*

Величина приросту індексу споживчих цін  для проведення індексації у 2011 р. за:

жовтень

листопад

у 2010 році:

 

 

січень

13,5

13,5

лютий

11,4

11,4

березень

10,4

10,4

квітень

10,7

10,7

травень

11,4

11,4

червень

11,8

11,8

липень

12,1

12,1

серпень

10,7

10,7

вересень

7,6

7,6

жовтень

7,1

7,1

листопад

6,8

6,8

грудень

5,9

5,9

у 2011 році:

 

 

січень

4,9

4,9

лютий

4,0

4,0

березень

2,5

2,5

квітень

1,2

1,2

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

*Базовим місяцем вважається місяць підвищення грошових доходів відповідно до п. 5 Порядку № 1078.

Індекси споживчих цін (за даними Держкомстату України), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2010

101,8

101,9

100,9

99,7

99,4

99,6

99,8

101,2

102,9

100,5

100,3

100,8

2011

101,0

100,9

101,4

101,3

100,8

100,4

98,7

99,6

100,1

 

 

 

 

Приклад

Обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації

У разі підвищення заробітної плати на підприємстві у січні 2010 р. (місяць підвищення є базовим при проведенні індексації) величина приросту індексу споживчих цін для індексації доходів у листопаді 2011 р. становитиме 13,5% (1,019 х1,035 х 1,016 х 1,019 х 1,014 х 1,013 х 1,012 х 100100), де

1,019 — ІСЦ за лютий 2010 р. (101,9 : 100),

1,035 — ІСЦ за березеньвересень 2010 р. (100,9 х 0,997 х 0,994 х 0,996 х 0,998 х 1,012 х 1,029 : 100),

1,016 — ІСЦ за жовтеньгрудень 2010 р. (100,5 х 1,003 х 1,008 :100),

1,019 — ІСЦ за січеньлютий 2011 р. (101,0 х 1,009 : 100),

1,014 — ІСЦ за березень 2011 р. (101,4 : 100),

1,013 — ІСЦ за квітень 2011 р. (101,3 : 100),

1,012 — ІСЦ за травеньчервень 2011 р. (100,8 х  1,004 : 100).

Оскільки індекс споживчих цін за липеньвересень 2011 р. не перевищив поріг індексації і становив 98,4% (98,7 х 0,996 х 1,001), у листопаді індексація продовжуватиме здійснюватися на такий самий індекс, що й у жовтні.

Обчислення суми індексації грошових доходів населення

Заробітна плата за листопад 2011 р. становитиме 2500 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затверджений Законом про держбюджет-2011, у жовтнілистопаді 2011 р. становитиме 985 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін, на яку здійснюється індексація у листопаді 2011 р., становить 13,5% (113,5100).

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 132,98 грн. (985  х 13,5  : 100).

Грошовий дохід разом із сумою індексації становить 2632,98 грн. (2500+ 132,98).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватися одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42