Новини
Тема: Податок на прибуток

Податковий облік коштів на придбання основних фондів

Комунальне підприємство отримало з держбюджету кошти на придбання основних засобів. Чи враховуються такі кошти у складі доходів? Якщо так, то в який період та до якої групи доходів вони включаються?


Відповідно до пп. 135.5.10 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (за текстом — Податковий кодекс) суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку, включаються до складу доходів.

Порядок визнання таких доходів залежить від призначення бюджетних коштів. Зокрема, у разі отримання коштів з держбюджету у вигляді поточних трансферів на придбання основних засобів (відповідно до пп. 137.2.1 п. 137.2 ст. 137 Податкового кодексу) доходом визнається сума коштів, що дорівнює частині амортизації об'єкта інвестування (основних засобів, нематеріальних активів), пропорційній частці отриманого платником податку з бюджету або за рахунок кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України, цільового фінансування капітальних інвестицій у загальній вартості таких інвестицій в об'єкт.

У разі якщо бюджет надав кошти як компенсацію витрат (збитків) або як підтримку підприємству на виконання в майбутньому певних заходів і при цьому не встановлено умов витрачання таких коштів, то дохід збільшують з моменту їх фактичного отримання (пп. 137.2.2 вищезазначеного пункту).

Таким чином, суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку, включаються до доходів такого платника на підставі п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу та враховуються у складі інших доходів у розмірі, що дорівнює частині амортизації об'єкта інвестування, пропорційній частці отриманого з бюджету цільового інвестування капітальних інвестицій у загальній вартості таких інвестицій в об'єкт.


«Гаряча лінія» за участю начальника Управління адміністрування податку на прибуток
та податкових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42