Новини

Формування податкового кредиту при використанні основних засобів в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування

Який порядок формування податкового кредиту з ПДВ у разі використання основних засобів в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування?


Умови, за якими у платника податку виникає право на податковий кредит при придбанні товарів/послуг, визначено п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу.

При цьому відповідно до п. 198.4 цієї статті якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Пунктом 198.5 ст. 198 Податкового кодексу передбачено, що якщо надалі такі товари/послуги, основні виробничі засоби фактично використовуються в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (за винятком випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 цього Кодексу), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні виробничі засоби вважаються проданими у податковому періоді, на який припадає таке використання, виключно у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами, основними виробничими засобами.

У цьому випадку база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент постачання, а для товарів/послуг — не нижче цін придбання (п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу).

Датою використання товарів/послуг, основних виробничих засобів вважається дата визнання витрат відповідно до розділу III цього Кодексу.

Так, згідно з п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

При цьому собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у тому числі з амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (п. 138.8 ст. 138 цього Кодексу).

Отже, основні виробничі засоби, що почали використовуватися в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, вважаються проданими (виключно у випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит) у податковому періоді, в якому визнано доходи від реалізації товарів (виконаних робіт, наданих послуг), до собівартості яких віднесено амортизацію таких основних фондів.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42