Новини

Право на податковий кредит при продажу основних фондів, які використовувалися для операцій, звільнених від оподаткування

Чи буде правомірним формування податкового кредиту з ПДВ при продажу основних фондів, що раніше були придбані для звільнених від оподаткування операцій і при придбанні яких сума ПДВ до податкового кредиту не включалася?


Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених згідно зі ст. 39 цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу визначено, що якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Тобто у періоді придбання платником податку основних фондів для звільнених операцій право на отримання податкового кредиту у такого платника податку відсутнє. У податковому періоді, в якому такі основні фонди реалізовуватимуться, тобто відбудеться використання їх в оподатковуваних операціях, платник податку отримує право на включення до складу податкового кредиту частини суми ПДВ, яка відповідає неамортизованій частині вартості, але не вище рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу, за умови наявності належним чином оформленої податкової накладної. При цьому якщо з моменту придбання основних фондів минуло понад 1095 днів, то платник податку у разі продажу основних фондів не має права за такою податковою накладною віднести до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені при їх придбанні.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42