Новини

Порядок повідомлення банками та іншими фінансовими установами органів ДПС

Розглянемо, яку відповідальність передбачено законодавством у разі неповідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків.

Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах викладено у ст. 69 Податкового кодексу.

Зокрема, банки та інші фінансові установи відкривають будь-які рахунки юридичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, фізичним особам — підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів, що підтверджують взяття їх на облік у податкових органах.

Банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків — юридичної особи, чи самозайнятої фізичної особи до органу ДПС, в якому обліковується платник податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття).

Пунктом 118.1 ст. 118 Податкового кодексу передбачено, що неподання банком або іншими фінансовими установами до відповідних органів ДПС в установлений ст. 69 Податкового кодексу строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 грн. за кожний випадок неподання або затримки.

Водночас органи ДПС повинні перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій, у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та у базах даних органів ДПС.

Орган ДПС протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунку зобов’язаний направити на ії адресу повідомлення про взяття рахунку на облік або повідомити фінансову установу про відмову взяття рахунку на облік із зазначенням підстав.

Фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки. Неповідомлення фізичними особамипідприємцями та особами, що провадять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку або іншої фінансової установи при відкритті рахунку тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн. за кожний випадок неповідомлення.

Видаткові операції за рахунками платників податків починаються після отримання банком або іншою установою повідомлення органу ДПС про взяття рахунку на облік.

Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків у банках та інших фінансових установах є дата отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення органу ДПС про взяття такого рахунку на облік.

Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу ДПС про взяття рахунку на облік тягне за собою накладення штрафу на банк або іншу фінансову установу в розмірі 10% суми всіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менше ніж 850 грн.

Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів ДПС затверджено наказом № 993.

Порядок № 993 визначає послідовність дій банків та інших фінансових установ при поданні повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків — юридичних осіб, у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих фізичних осіб до органів ДПС, в яких обліковуються платники податків, та відкриття або закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах, перелік підстав для відмови органів ДПС у взятті рахунків на облік.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42