Новини

Формування технічних резервів у податковому обліку страховика

Відповідно до вимог Податкового кодексу страховики починаючи з 01.01.2012 р. формуватимуть доходи та витрати і сплачуватимуть податок на прибуток на загальних підставах. Страхові компанії, які здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя, зобов’язані формувати і вести облік технічних резервів. Розглянемо, які види технічних резервів та у якому розмірі можуть враховуватись при формуванні доходів і витрат страховика у податковому обліку.

Згідно зі ст. 30 Закону про страхування страховики зобов’язані дотримуватися певних умов забезпечення платоспроможності, однією з яких є створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань. Визначення розмірів страхових резервів за ризиковими видами страхування і за видами страхування життя має відмінності. У ризикових видах страхування формуються технічні резерви, які включають резерв незароблених премій і резерви збитків і є обов’язковими для формування, а також спеціальні резерви, що формуються компаніями, які проводять окремі види обов’язкового страхування (обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду), умови проведення яких потребують додаткових гарантій.

Податковим кодексом з наступного року запроваджено перехід страховиків на загальну систему оподаткування прибутку.

Так, починаючи з 01.01.2012 р. страховики формуватимуть доходи та витрати та сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Особливості оподаткування страховика від провадження страхової діяльності регулюються ст. 156 Податкового кодексу.

До переліку доходів від страхової діяльності відповідно до пп. 156.1.1 п. 156.1 цієї статті включено, зокрема, суми зменшення розміру страхових резервів порівняно зі сформованими на кінець попереднього звітного періоду з урахуванням зміни частки перестраховиків у страхових резервах, сформованих відповідно до законодавства.

У свою чергу до витрат страховика на підставі пп. 156.1.2 п. 156.1 ст. 156 Податкового кодексу належать, відповідно, витрати у вигляді суми збільшення розміру страхових резервів порівняно зі сформованими на кінець попереднього звітного періоду з урахуванням зміни частки перестраховиків у страхових резервах, сформованих відповідно до законодавства.

Зазначимо, що згідно з пп. 156.1.3 п. 156.1 ст. 156 Податкового кодексу для цілей цієї статті страхові резерви розраховуються за методикою формування резервів із страхування життя та Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, визначеними національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Статтею 31 Закону про страхування та зазначеними Правилами № 3104 встановлено, що страхові резерви утворюються страховиками залежно від видів страхування (перестрахування).

Страховики, які здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя, зобов’язані формувати і вести облік технічних резервів за видами страхування, а саме:

  • незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;
  • збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми.

Виходячи з норм Закону про страхування та положень Правил № 3104 страховики можуть прийняти рішення про запровадження з початку календарного року таких резервів:

  • резерв незароблених премій;
  • резерв заявлених, але не виплачених збитків;
  • резерв збитків, які виникли, але не заявлені; резерв катастроф;
  • резерв коливань збитковості.

При цьому страхові компанії зобов’язані письмово повідомити уповноважений орган про запровадження формування і ведення обліку зазначених технічних резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, не пізніше ніж за 45 днів до початку календарного року.

Отже, зазначені страхові резерви беруть участь у визначенні обєкта оподаткування страховика. Обчислення розміру кожного з вищевказаних технічних резервів установлено Правилами № 3104.

Крім того, формування та облік резерву катастроф при проведенні обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду регламентується Порядком № 123.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42