Єдиний податок

Умови переходу на спрощену систему оподаткування

Чи може фізична особа — підприємець — платник єдиного податку перейти на спрощену систему оподаткування з 2012 р., якщо за підсумками 2011 р. виникло перевищення обсягу виручки 500 тис. грн.?


Відповідно до положень п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (далі — Податковий кодекс) обсяг доходу фізичних осіб — підприємців протягом календарного року не повинен перевищувати: у платників єдиного податку першої групи — 150 тис. грн.; у платників другої групи — 1 млн. грн.; у платників третьої групи — 3 млн. грн.

Для переходу на спрощену систему оподаткування у 2012 р. фізичні особи — підприємці у заяві про право застосування спрощеної системи оподаткування повинні зазначити весь дохід, отриманий у попередньому календарному році, у тому числі виручку від реалізації продукції, отриману за час перебування на спрощеній системі оподаткування у попередньому році.

Таким чином, якщо за підсумками 2011 р. у фізичної особи — підприємця загальний дохід, отриманий у попередньому календарному році, не перевищує обсяг доходу, встановлений вищезазначеними положеннями Податкового кодексу, то така фізична особа — підприємець може у 2012 р. бути платником єдиного податку у разі дотримання інших умов перебування на спрощеній системі оподаткування, визначених ст. 291 цього Кодексу.