Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Виплата премії на користь пов'язаної особи

Підприємство за підсумками року виплатило премію працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, у тому числі директору, який є засновником цього підприємства. Чи застосовуються звичайні ціни до операцій з виплати премій працівникам, які є пов'язаними особами з таким платником податку?

Підпункт 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу до пов'язаних осіб відносить, зокрема, посадових осіб платника податку, уповноважених здійснювати від його імені дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також членів їх сімей.

Відповідно до положень ст. 1 п. 2 Закону про оплату праці урегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин здійснюється, зокрема, шляхом укладання колективного або трудового договору. Також на підприємстві може бути положення про преміювання працівників.

Особливості визначення складу витрат на такі виплати встановлено п. 142.1 ст. 142 Податкового кодексу. Згідно з цим пунктом до складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб (працівників), які перебувають у трудових відносинах з таким платником, а саме витрати на:

  • нарахування основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг;
  • нарахування авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру;
  • будь-яку іншу оплату у грошовій або натуральній формі, встановлену за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV Податкового кодексу).

Таким чином, виплата премій фізичним особам згідно з трудовим договором та договорами цивільно-правового характеру, у тому числі сума премії, виплачена на користь пов'язаної особи (працівника), що перебуває у трудових відносинах з таким платником, відноситься до складу витрат, у разі якщо розмір премії та порядок її виплати передбачено колективним або трудовим договором.

Сума виплати винагород або інших видів заохочень пов'язаним з платником фізичним особам, що не перебувають у трудових відносинах, включається до складу витрат за наявності підтвердних доказів, що таку оплату було проведено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час), але не більше суми, розрахованої за звичайними цінами.