Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток, Перевірки та відповідальність

Штрафні санкції у разі несплати узгодженої суми грошового зобов'язання

У результаті самостійного виправлення помилки, допущеної у попередніх звітних періодах, виявився факт заниження податкового зобов'язання. Чи застосовуються штрафні санкції, якщо податкове зобов'язання сплачено через 10 днів після подання уточнюючого розрахунку?


Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявить помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було виявлено самостійно.

Платник податків, який самостійно виявить факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний (за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Податкового кодексу) надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.

Згідно з п. 54.1 ст. 54 Податкового кодексу платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, який подає до контролюючого органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. При затримці більше 30 календарних днів — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Таким чином, до платника податку, який подав уточнюючий розрахунок з податку на прибуток підприємств, але несвоєчасно сплатив задекларовану в уточнюючому розрахунку суму податкового зобов'язання, застосовується штраф, передбачений ст. 126 Податкового кодексу.