Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Зворотні відходи, отримані у процесі виробництва

Чи враховується у складі прямих матеріальних витрат, що формують собівартість виготовлених і реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва?


Згідно з п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу собівартість виготовлених і реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме прямих матеріальних витрат. До складу таких витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можна віднести безпосередньо до конкретного об'єкта витрат.

Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, визначеному в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (пп. 138.8.1 п. 138.8 ст. 138 зазначеного Кодексу).

При цьому якщо у подальшому зворотні відходи реалізуються, у податковому обліку такі операції вважаються операціями з реалізації товарів, та у звітному періоді, в якому визнано доходи від їх реалізації, платник податку може визнати витрати у розмірі справедливої вартості таких зворотних відходів, сформованої відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Таким чином, вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не враховується у складі прямих матеріальних витрат, що формують собівартість виготовлених і реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.