Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Незалежна оцінка предметів застави

Чи включається до складу витрат банківської установи сума коштів, сплачена за незалежну оцінку предметів застави при оформленні кредиту?


При укладенні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї зі сторін можна провести оцінку предмета застави відповідно до законодавства (ст. 12 Закону № 2658).

Відповідно до пп. 1.3 п. 1 Положення № 279 банки самостійно визначають рівень ризику кредитних операцій, оцінюють фінансовий стан позичальників (контрагентів банку) та вартість застави в межах чинного законодавства. Вартість застави визначає банк при кредитуванні (протягом дії кредитного договору) за ринковою вартістю (пп. 7.2 п. 7 цього Положення).

Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, проведена суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання (ст. 3 Закону № 2658).

При обчисленні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати:

  • на операційну діяльність (визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 Податкового кодексу);
  • інші (визначаються згідно з п. 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 п. 138.10, пунктами 138.11, 138.12 ст. 138, п. 140.1 ст. 140, ст. 141, п. 138.1 ст. 138 цього Кодексу).

До операційних витрат належать витрати банківських установ, зокрема інші витрати, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг (пп. «ж» пп. 138.1.1 п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу).

Таким чином, при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток, витрати банку, які здійснено на незалежну оцінку предметів застави, враховуються у складі витрат відповідного звітного періоду.