Митна справа
Тема: Інше

Посвідчення договорів застави

За якою ставкою справляється державне мито при посвідченні договорів застави?


Згідно зі ст. 12 Закону про заставу договір застави має бути укладено в письмовій формі, у якому визначаються суть, розмір та строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто угоди. При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведено аудиторську перевірку достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави та оцінку предмета застави відповідно до законодавства.

У разі якщо предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна, транспортних засобів провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору, договору застави космічних об'єктів — за місцем реєстрації цих об'єктів (ст. 13 Закону про заставу).

Відповідно до пп. «у» п. 3 ст. 3 Декрету № 7-93 державне мито за нотаріальне посвідчення договорів застави справляється у розмірі 0,01% предмета застави, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85,0 грн.) і не більше 50 (850,0 грн.).

Статтею 14 Закону про заставу передбачено, що недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України.