Митна справа
Тема: Інше

Посвідчення договорів нерівноцінного обміну нерухомого майна

Яку ставку державного мита передбачено за посвідчення договорів нерівноцінного обміну нерухомого майна та з якої суми справляється держмито?


Відповідно до п. 54 Інструкції № 15 за посвідчення договорів міни державне мито обчислюється з вартості того обмінюваного майна, яке, включаючи грошову доплату, матиме вищу вартість за ставками, встановленими підпунктами «а», «б» п. 3 ст. 3 Декрету № 7-93.

Згідно з пп. «а» зазначеного пункту за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів та інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, державне мито сплачується у розмірі 1% суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Державне мито сплачується фізичними особами — сторонами у договорі до вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу (міни), і документ про сплату державного мита додається до примірників посвідчених договорів.

Відповідно до п. 4 розділу другого Інструкції № 15 державне мито за угодами, за якими одна сторона звільняється від його сплати, сплачується повністю другою стороною (якщо вона також не звільняється від сплати держмита).

Таким чином, за посвідчення договорів нерівноцінного обміну нерухомого майна державне мито сплачується у розмірі 1% суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діє на день сплати.