Митна справа
Тема: Інше

Посвідчення договорів дарування земельних ділянок

За якою ставкою справляється державне мито при нотаріальному посвідченні договорів міни, дарування (купівлі-продажу) земельних ділянок?


Статтею 5 Закону про оцінку земель передбачено, що грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною й експертною залежно від призначення та порядку проведення.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться для визначення: розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників і механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. При здійсненні інших цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них використовується експертна грошова оцінка земельних ділянок (ст. 13 Закону про оцінку землі).

Отже, за посвідчення договорів міни та дарування земельних ділянок, переданих громадянам безоплатно відповідно до ст. 121 Земельного кодексу для ведення особистого селянського господарства, садівництва, будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дачного й гаражного будівництва, власниками яких є громадяни, що здійснюють таке відчуження, державне мито справляється згідно з пп. «б» п. 3 ст. 3 Декрету № 7-93, тобто в розмірі 1% суми договору. У разі якщо сума договору, визначена за згодою сторін, є меншою за грошову (нормативну) оцінку земельної ділянки, то державне мито справляється в розмірі 1% грошової (нормативної) оцінки земельної ділянки. При цьому сума державного мита не повинна бути меншою одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.).

Слід зауважити, що відповідно до п. 45 ст. 4 Декрету № 7-93 громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділено в натурі (на місцевості) земельні ділянки, звільняються від сплати державного мита за посвідчення договорів міни земельних ділянок.

За нотаріальне посвідчення договорів міни та дарування земельних ділянок, які належать юридичним особам на праві власності згідно зі ст. 82 Земельного кодексу, державне мито обчислюється із суми договору, яка для цієї мети повинна бути не нижче нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановленої Законом про плату за землю, а сума держмита не повинна бути меншою одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 17 грн. (пп. «д» п. 3 ст. 3 Декрету № 7-93).

Таким чином, при нотаріальному посвідченні інших цивільно-правових угод із зазначеними земельними ділянками, зокрема посвідченні договорів купівлі-продажу земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, державне мито справляється в розмірі 1% суми договору, яка для обчислення державного мита повинна бути не нижче експертної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону про оцінку земель, а сума державного мита не повинна бути меншою одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 17 грн. (пп. «б» п. 3 ст. 3 Декрету № 7-93).