Митна справа
Тема: Інше

Посвідчення додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок

За якою ставкою справляється державне мито у приватного нотаріуса за нотаріальне посвідчення додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок?


Статтею 31 Закону про нотаріат встановлено, що приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою.

Крім того, Указом № 762/98 визначено, що розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.

Згідно з пп. «у» п. 3 ст. 3 Декрету № 7-93 державне мито за посвідчення договорів оренди (суборенди) земельних ділянок справляється у розмірі 0,01% грошової оцінки земельної ділянки, у разі відсутності грошової оцінки земель — 1% суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Щодо нотаріального посвідчення додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок, то чинним законодавством не передбачено його обов'язковості. У разі нотаріального посвідчення такого договору оренди слід враховувати, що додаткова угода до договору оренди земельної ділянки носить майновий характер і підлягає оцінці. Державне мито за посвідчення таких угод до договорів оренди земельних ділянок справляється в розмірі 1% суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (пп. «д» п. 3 ст. 3 Декрету № 7-93) та з урахуванням положення п. 53 Інструкції № 15.