Митна справа
Тема: Інше

Відчуження нерухомого майна

Як справляється державне мито з операцій з відчуження нерухомого майна, якщо експертна оцінка цього майна є меншою за інвентаризаційну вартість нерухомості?


Статтею 55 Закону про нотаріат передбачено, що посвідчення правочинів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину.

Згідно з пп. «а» п. 3 ст. 3 Декрету № 7-93 за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, державне мито справляється у розмірі 1% суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Пунктом 48 Інструкції № 15 передбачено, що при обчисленні суми державного мита за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, а також іншого нерухомого майна, що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб, вартість таких договорів приймається, виходячи із суми договору, але не нижче його інвентаризаційної або балансової вартості з урахуванням коефіцієнтів індексації вартості цих об'єктів та зносу на момент відчуження, що зазначається в довідках-характеристиках бюро технічної інвентаризації.

Крім того, сума договору встановлюється за погодженням сторін, якщо інше не передбачено законодавчими актами. При визначенні суми договору сторони можуть використовувати незалежну експертну оцінку, проведену суб'єктом оціночної діяльності.

Таким чином, якщо сума договору (експертна оцінка нерухомості) є меншою за інвентаризаційну або балансову вартість нерухомості, що зазначається в довідках-характеристиках бюро технічної інвентаризації, то державне мито справляється з вартості будівель і споруд за даними бюро.