Митна справа
Тема: Інше

Звільнення від сплати державного мита

Чи можливо звільнення від сплати державного мита осіб, які згідно із законодавством мають пільгу, але посвідчують в нотаріальному порядку документи в інтересах осіб, які не користуються цією пільгою?


Статтею 4 Декрету № 7-93 визначено перелік фізичних та юридичних осіб, які звільняються від сплати державного мита, а також дій, за які не сплачується державне мито.

Відповідно до п. 18 цієї статті від сплати державного мита звільняються:

  • громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років;
  • громадяни, віднесені до категорії 4 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 01.01.93 р. вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
  • інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  • інваліди І та II груп.

Пунктом 60 Інструкції № 15 визначено, що пільга щодо сплати державного мита, встановлена п. 18 ст. 4 Декрету № 7-93, надається по діях і документах, які стосуються безпосередньо цих громадян, незалежно від того, хто звернувся за вчиненням в їхніх інтересах дій та одержанням документів.

Отже, якщо особа, яка користується пільгами, передбаченими ст. 4 Декрету № 7-93, посвідчує в нотаріальному порядку документ в інтересах особи, яка не користується цими пільгами, то державне мито сплачується на загальних підставах.