Новини

Особливості бюджетного відшкодування ПДВ

Основним нововведенням у процедурі бюджетного відшкодування ПДВ відповідно до Податкового кодексу є запровадження механізму автоматичного відшкодування ПДВ сумлінним платникам.

Норми Податкового кодексу в частині опрацювання податкових декларацій із заявленими сумами бюджетного відшкодування ПДВ почнуть застосовуватися вже до звітності за перший податковий період 2011 р.

Розглянемо детальніше, що чекає на платників та податківців в оновленому порядку бюджетного відшкодування ПДВ.

Критерії автоматичного відшкодування ПДВ

На виконання п. 200.20 ст. 200 Податкового кодексу платники податку, які подали декларації із заявленими сумами бюджетного відшкодування ПДВ, підлягатимуть опрацюванню в автоматичному режимі на відповідність критеріям, визначеним у п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу, а саме:

 • такі платники податку не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону про банкрутство;
 • юридичні особи та фізичні особи — підприємці, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, і до цього реєстру щодо них не внесено записи про відсутність підтвердження відомостей, відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання), прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи, припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця та щодо таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 • платники податку здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцять послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше ніж 50% від загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом — протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів);
 • загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов'язаннями його контрагентів, у частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, не перевищує 10% від заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;
 • якщо середня заробітна плата не менше ніж у 2,5 раза перевищує мінімальний установлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), установлених розділом IV Податкового кодексу;
 • мають один із таких критеріїв: або кількість працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), установлених розділом IV Податкового кодексу; або має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців; або рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), установлених розділом III Податкового кодексу;
 • не мають податкового боргу.

Зазначена процедура проводитиметься впродовж 15 календарних днів після граничного терміну подання звітності.

У разі невідповідності платника податку критеріям та відсутності у нього права на автоматичне бюджетне відшкодування податку орган ДПС зобов'язаний протягом 17 календарних днів після граничного терміну подання звітності повідомити платника податку про відповідне рішення та надати детальні пояснення і розрахунки за критеріями, значення яких не дотримано. До того ж платнику надано право оскаржити таке рішення у встановленому порядку.

Водночас, виходячи із зазначеного переліку критеріїв, платники, фінансові результати діяльності яких свідчать про наявність належного рівня податкової культури, відсутність ознак мінімізації податкових зобов'язань, застосування прозорого механізму формування сум бюджетного відшкодування ПДВ, підлягають першочерговому опрацюванню виключно в автоматичному режимі та можуть претендувати на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.

♦ Платники, фінансові результати діяльності яких свідчать про наявність належного рівня податкової культури, відсутність ознак мінімізації податкових зобов'язань, застосування прозорого механізму формування сум бюджетного відшкодування ПДВ, підлягають першочерговому опрацюванню виключно в автоматичному режимі та можуть претендувати на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.

Камеральна перевірка

Остаточно наявність права у платника на автоматичне відшкодування ПДВ з'ясовуватиметься з урахуванням результатів камеральної перевірки, оскільки відповідно до п. 200.10, абзацу другого п. 200.18 ст. 200 Податкового кодексу зареєстровані у податковій інспекції декларації із заявленими сумами бюджетного відшкодування ПДВ підлягають обов'язковій камеральній перевірці, яка як і в Законі про ПДВ, так і в Податковому кодексі залишається обов'язковим етапом. Адже тепер це буде справді камеральна перевірка, яка відповідно до ст. 75 глави 8 Податкового кодексу проводитиметься у приміщенні органу ДПС виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.

Тобто про проведення такої перевірки платнику не повідомляється, відповідно, посадові особи не відволікаються від основної роботи для підготовки та надання документів для перевірки, а також ознайомлення з матеріалами такої перевірки.

Вивчення діяльності платника на предмет визначення статусу його податкової історії передбачається здійснювати на підставі інформації митних органів щодо здійснених експортно-імпортних операцій, даних Єдиного реєстру податкових накладних, формування якого буде забезпечено найближчим часом, даних Розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, на базі яких функціонує Система зіставлень даних податкової звітності платника та його контрагентів, інших інформаційних баз податкових органів.

Додатково запроваджуються розмежування строків проведення камеральної перевірки.

Так, упродовж 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації, проводитиметься камеральна перевірка суб'єктів господарювання, які відповідають критеріям сумлінності, в той час як податкові декларації інших платників можуть перевірятися протягом 30 календарних днів, наступних за днем надходження до податкового органу.

До трьох календарних днів скорочено також строки надання органу Держказначейства України висновку із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету, для решти платників збережено п'ятиденний термін.

У подальшому, а саме починаючи з 1 січня 2014 р., для платників, які мають позитивну податкову історію (тобто впродовж попередніх 36 послідовних місяців відповідають критеріям, затвердженим Кабінетом Міністрів України), передбачено можливість проведення камеральних перевірок протягом п'яти календарних днів з дня подання податкової декларації.

Документальна позапланова виїзна перевірка

За наявності достатніх підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування зроблено з порушенням норм податкового законодавства, може бути проведено документальну позапланову виїзну перевірку протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.

Про актуальність документальних позапланових виїзних перевірок для органів ДПС свідчать показники контрольно-перевірочної роботи з попередження безпідставно заявлених сум ПДВ.

Нововведенням буде те, що Податковий кодекс передбачає встановлення Кабінетом Міністрів України переліку таких підстав. Зокрема, серед підстав будуть такі, що є противагою критеріям, за якими визначаються претенденти на автоматичне відшкодування.

♦ Податковим кодексом визначено перелік підстав, які надають право податковим органам на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника ПДВ для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ.

Достатніми підставами, які надають право податковим органам на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника ПДВ для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ, можуть бути:

 • стан платника та/або його постачальників, який може свідчити про зупинення фінансово-господарської діяльності;
 • сума розбіжностей між податковим кредитом платника та податковими зобов'язаннями його контрагентів, не усунута за результатами камеральної перевірки;
 • випадки, коли платник упродовж визначеного терміну не здійснював операції, до яких застосовується нульова ставка або їх обсяги у складі загальної суми поставок становлять менше ніж 50%;
 • невідповідність жодному з критеріїв: або кількість працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), установлених розділом IV Податкового кодексу; або має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців; або рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), установлених розділом III Податкового кодексу;
 • випадки, коли платник податку протягом визначеного терміну не підлягав документальній плановій перевірці;
 • наявність документально підтвердженої інформації про порушення платником норм податкового законодавства.

Отже, якщо діяльність суб'єкта господарювання не забезпечує достатніх фінансових результатів, критерієм яких у більшості випадків визначається середній по галузі, щодо такого платника будуть визначені підстави, які стануть достатніми для проведення документальної позапланової виїзної перевірки.

Положеннями Податкового кодексу в частині порядку бюджетного відшкодування ПДВ збережено норму щодо визначення суми бюджетного відшкодування за умови наявності фактичної сплати отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг (п. 200.4 ст. 200), проте істотно обмежені можливості органів ДПС щодо з'ясування цього питання.

Таким чином, щодо платників, які здійснюватимуть придбання товарів (послуг) у значних обсягах, за наявності сумнівів у їх платоспроможності, особливо, якщо такі сумніви підтверджуватимуться документально, то цілком очевидно, що їх діяльність підлягатиме документальній позаплановій виїзній перевірці.

Додатково слід враховувати положення пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 глави 8 Податкового кодексу, згідно з яким документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється у разі, якщо платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ. При цьому звичне обмеження в сумі податку понад 100 тис. грн. тепер може застосовуватися лише до податкових декларацій з від'ємним значенням з ПДВ.

Отже, за наявності достатніх підстав, передбачених п. 200.11 ст. 200 Податкового кодексу, документальна позапланова виїзна перевірка може бути проведена також у разі, якщо заявлена сума бюджетного відшкодування становить менше ніж 100 тис. грн.

Таким чином, найближчим часом зберігатиметься механізм визначення достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ шляхом проведення документальних позапланових виїзних перевірок, який в подальшому із удосконаленням автоматизованих систем, а також підвищенням податкової свідомості платників трансформуватиметься у бік зростання кількості платників, які отримуватимуть належні суми бюджетного відшкодування в автоматичному режимі.

Єдиний реєстр податкових накладних

Іншим нововведенням є запровадження Єдиного реєстру податкових накладних, з яким передбачається значно обмежити кількість перевірок з правових відносин (зустрічних звірок), оскільки специфіка його ведення виключатиме можливість формування податкового кредиту за податковою накладною, не включеною до цього реєстру.

Слід зазначити, що на початковому етапі Єдиний реєстр податкових накладних міститиме лише податкові накладні із сумами ПДВ понад 1 млн. грн., проте вже впродовж 2011 — 2012 рр. планується забезпечити можливість його наповнення також податковими накладними із сумами від 10 тис. грн. по одній податковій накладній.

Нарахування пені на суму заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ

Окремо слід звернути увагу на відновлення у п. 200.23 ст. 200 Податкового кодексу пені, яка нараховується на суму заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ на рівні 120% від облікової ставки Нацбанку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

З одного боку, органи ДПС при організації контрольно-перевірочних заходів змушені дотримуватись установлених термінів, з іншого, — у разі виявлення порушень податкового законодавства, що призвели до завищення суми бюджетного відшкодування податку, після отримання платником такого відшкодування (наприклад, за наслідками досить тривалої процедури визнання договорів нікчемними), застосовуватимуться штрафні (фінансові) санкції.

Отже, переваги автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ — очевидні. Сподіваємося, що продовження інформативної та роз'яснювальної роботи з платниками, спрямованої на поступову відмову суб'єктів господарювання від використання непрозорого механізму формування сум бюджетного відшкодування ПДВ, застосування схем ухилення від оподаткування, сприятиме переходу до розширення переліку платників, що підлягають автоматичному відшкодуванню податку.