Новини

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

У 2011 р. юридичних осіб — власників транспортних засобів, які раніше щороку подавали розрахунок податку з власників транспортних засобів та сплачували його, очікує приємний подарунок — скасування цього податку.

Так, відповідно до п. 2 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу з 01.01.2011 р. втратив чинність Закон про транспортний податок, яким було визначено платників податку з власників транспортних засобів, об'єкти оподаткування, ставки податку, порядок його обчислення і строки сплати, а також встановлено пільги.

Але це не означає, що з 1 січня 2011 р. юридичним та фізичним особам — власникам транспортних засобів не доведеться взагалі нічого сплачувати.

Юридичні особи, які у 2010 р. були платниками податку з власників транспортних засобів, зобов'язані сплатити до 15.01.2011 р. суму податку з власників транспортних засобів, нараховану за IV квартал 2010 р. Відповідну норму передбачено підрозділом 9 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу.

Щодо сплати податку з власників транспортних засобів фізичними особами у 2011 р. відповідно до підрозділу 9 вищезазначеного розділу фізичні особи, які є власниками транспортних засобів, що відповідно до законодавства підлягають технічному огляду один раз на два роки, при проходженні у 2011 р. такого технічного огляду або знятті транспортних засобів з обліку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату за 2010 р. податку з власників транспортних засобів за ставками, які діяли до січня 2011 р., а фізичні особи, звільнені у 2010 р. від його сплати, — документ, що дає право на користування пільгами. У разі неподання цих документів технічний огляд транспортних засобів та зняття з обліку не проводяться.

Відповідно до ст. 5 Закону про транспортний податок податок з власників транспортних засобів сплачується фізичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щороку або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд.

Статтею 5 вищезазначеного Закону передбачено, що фізичні особи — платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, — відповідний документ, що дає право на користування пільгами.

Відповідно до Порядку № 606 техогляд транспортних засобів незалежно від форми власності проводиться з періодичністю залежно від виду такого транспортного засобу, зокрема, двічі на рік, один раз на рік, один раз на два роки.

Таким чином, у разі якщо для транспортного засобу передбачено термін проходження техогляду один раз на два роки, у 2011 р. громадяни — власники транспортних засобів зобов'язані подати органу, який проводить техогляд, документ про сплату податку з власників транспортних засобів за рік, що передує техогляду (2010 р.), та за рік, у якому проходить техогляд (2011 р.), або за два роки разом. Але у зв'язку з втратою з 01.01.2011 р. чинності Законом про транспортний податок за таким власником залишається обов'язок сплати податку з власників транспортних засобів за 2010 р. за ставками податку, що діяли до 1 січня 2011 р.

Згідно з  п. 1 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу з 01.01.2011 р. набирає чинності розділ VII «Збір за першу реєстрацію транспортного засобу».

Фактично збір за першу реєстрацію транспортного засобу і є податком з власників транспортних засобів, який перейменували у зв'язку зі скасуванням обов'язку сплачувати податок при проходженні техогляду, реєстрації та перереєстрації транспорних засобів в Україні.

Платники збору

Відповідно до ст. 231 Податкового кодексу платниками збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що згідно зі ст. 232 цього Кодексу є об'єктами оподаткування.

Об'єкти оподаткування збором

Об'єкти оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу визначено ст. 232 Податкового кодексу.

Слід зазначити, що визначення об'єкта оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу порівняно з попереднім податком істотно спростилося, а перелік оподатковуваних транспортних засобів розширився.

Так, наприклад, крім автомобілів, суден тощо збором оподатковуватимуться:

судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;

літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім:

літаків і вертольотів Збройних Сил України;

літаків і вертольотів головного органу в системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, а також органів управління та сил цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту.

Перша реєстрація транспортного засобу

Відповідно до пп. 14.1.163 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу перша реєстрація транспортного засобуце реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше.

Для наземного транспорту основні правові та соціальні принципи організації дорожнього руху, організації та експлуатації автомобільного транспорту визначаються Законом про дорожній рух та Законом про автомобільний транспорт.

Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.

Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів здійснюються підрозділами Державтоінспекції МВС України, а їх порядок затверджено постановою № 1388.

Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів Збройних Сил України, житлово-комунального господарства, а також тих, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, здійснюють:

 • транспортних засобів, які належать військовим частинам, об'єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України, — уповноважений орган Міністерства оборони України (Порядок реєстрації та обліку транспортних засобів, які належать військовим частинам, об'єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України, затверджено постановою № 1032);
 • великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів — уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Порядок реєстрації та обліку транспортних засобів, що здійснюється територіальними органами Держгірпромнагляду, затверджено постановою № 8);
 • трамваїв і тролейбусів — уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
 • перегонових і спортивних транспортних засобів — уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань спорту;
 • тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів — уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики (Порядок реєстрації та обліку транспортних засобів, що здійснюється органами Держтехнагляду, затверджено постановою № 694).

Щодо водних транспортних засобів, то Порядок їх обліку та реєстрації здійснюється згідно з Кодексом торговельного мореплавства у порядку, розробленому на виконання ст. 26 зазначеного Кодексу та затвердженому постановою № 1069.

Згідно з чинним Порядком ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України загальне керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку суден в Україні здійснює Інспекція Головного державного реєстратора флоту (далі — Інспекція), яка входить до сфери управління Мінтрансзв'язку України.

Керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку риболовних суден здійснюються Держкомрибгоспом України.

Державну реєстрацію суден в Україні (крім військових кораблів та суден, катерів, шлюпок та інших плавучих засобів, які належать будь-якому судну, спортивних суден, перелік видів яких затверджено Мінсім'ямолодьспорту України за погодженням з Мінтрансзв'язку України, та веслових суден, що використовуються без двигуна, довжиною до 2,5 м) відповідно до вищезазначеного Порядку здійснюють:

 • морських суден — капітани морських портів;
 • річкових суден та суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, — Інспекція;
 • риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, — Держкомрибгосп України, які є органами державної реєстрації.

Реєстрація торговельних суден здійснюється в морських портах, перелік яких визначається Мінтрансзв'язку України. Реєстрація риболовних суден, що підлягають нагляду класифікаційним товариством, здійснюється в будь-якому морському рибному порту.

Реєстрація судна в Україні полягає у внесенні відомостей про нього до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України та отриманні цим судном свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.

Включення морських торговельних суден до Державного суднового реєстру України здійснюється виключно капітанами морських портів за погодженням з Інспекцією, а риболовних суден — за погодженням з Держкомрибгоспом України та Інспекцією.

Внесення річкових суден до Державного суднового реєстру України здійснюється безпосередньо Інспекцією.

Згідно з п. 12 розділу другогшо Порядку № 1069 реєстрації у Державному судновому реєстрі України підлягають:

пасажирські, наливні судна, судна, призначені для перевезень небезпечних вантажів, а також буксири незалежно від потужності головних двигунів і валової місткості;

самохідні судна, у тому числі риболовні, не зазначені у вищенаведеному пункті, з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше;

судна, не зазначені у вищенаведених підпунктах, валовою місткістю 80 одиниць і більше.

Реєстрація торговельних суден у Судновій книзі України здійснюється капітанами морських портів, Інспекцією, а риболовних суден — Укрдержрибгоспом та капітанами морських рибних портів.

У Судновій книзі України реєстрації підлягають інші судна, не описані вище.

Повітряні судна{h}Повітряне судно — це літальний апарат, що тримається в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати в тривимірному просторі. Повітряне судно є державним, якщо воно використовується на військовій, митній, прикордонній та міліцейській службах і зареєстровано у реєстрі державних повітряних суден. Повітряне судно є цивільним, якщо воно зареєстровано у державному реєстрі цивільних повітряних суден.Повітряне судно є експериментальним, якщо воно призначене для проведення випробувань, дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт. Експериментальне повітряне судно до реєстрів не заноситься.{/h} поділяються на державні, цивільні та експериментальні.

Відповідно до ст. 25 Повітряного кодексу цивільні повітряні судна підлягають обов'язковій реєстрації і можуть бути зареєстровані лише в одній державі.

Цивільному повітряному судну, занесеному до державного реєстру повітряних суден України, видається реєстраційне посвідчення, що є фактом визнання його національної належності.

З моменту занесення повітряного судна до державного реєстру повітряних суден України всі записи, зроблені раніше щодо цього повітряного судна у реєстрах повітряних суден інших держав, не визнаються Україною.

Таким самим чином не визнається Україною занесення повітряного судна України до реєстру повітряних суден іншої держави, якщо це повітряне судно не виключено з державного реєстру повітряних суден України.

Цивільні повітряні судна підлягають перереєстрації у державному реєстрі цивільних повітряних суден України у разі зміни власника повітряного судна, а також в інших випадках, передбачених правилами реєстрації цивільних повітряних суден України.

Правила реєстрації цивільних повітряних суден України розробляються та вводяться в дію державним органом з питань сертифікації та реєстрації (наказ № 67).

Реєстрацію планерів, дельтапланів, надлегких літальних апаратів, інших повітряних суден спортивного призначення, повітряних суден аматорської конструкції, аеростатичних апаратів, а також видачу посвідчень про їх реєстрацію здійснює державний орган чи установа, яким це право делеговано державним органом з питань сертифікації і реєстрації.

Державні повітряні судна підлягають реєстрації у реєстрі державних повітряних суден України. Правила реєстрації державних повітряних суден України встановлює Міністерство оборони України.

База оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу

База оподаткування збором для колісних транспортних засобів визначається:

 • для мотоциклів, легкових автомобілів (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном), автобусів (у тому числі мікроавтобусів), тракторів, вантажних автомобілів (у тому числі сідельних тягачів, інших спеціалізованих та спеціальних вантажних транспортних засобів) — за об'ємом циліндрів двигуна в см3;
 • для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, — за потужністю двигуна в кВт;

для суден:

 • обладнаних двигуном, — за потужністю двигуна в кВт;
 • не обладнаних двигуном, — за довжиною корпусу судна в см;

для літаків, вертольотів — за максимальною злітною масою.

Якщо фізична чи юридична особа має декілька транспортних засобів, то база оподаткування при визначенні збору за першу реєстрацію транспортного засобу для кожного з них визначається окремо.

Аналізуючи ставки збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів, слід зазначити, що цей збір не є основним джерелом формування спеціальних фондів місцевих бюджетів.

Ставки збору

Як і раніше, ставки збору за першу реєстрацію транспортних засобів залежать від часу, протягом якого використовувався транспортний засіб. Так, для цілей Податкового кодексу в пп. 14.1.251 п. 14.1 ст. 14 наведено визначення для транспортних засобів, що використовувалися, це — транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, видано реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби. Новий транспортний засіб згідно з пп. 14.1.124 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу — це транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію.

Для транспортних засобів, що є об'єктом оподаткування цим збором, ставки збору залежать від типів транспортних засобів, для яких встановлено такі ставки.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом розраховується як добуток бази оподаткування, ставки збору та відповідних коефіцієнтів (1, 2, 3 та 40), які прописані у п. 234.4 ст. 234 цього Кодексу і залежать від виду і терміну, протягом якого використовувався транспортний засіб до моменту його першої реєстрації в Україні (табл.).

Ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Група

Об'єм циліндрів двигуна, 
см3/потужність двигуна,
кВт/довжина корпусу судна, м

Максимальна злітна маса, кг

Одиниця виміру

Ставка збору,
грн.
/100  см3 об'єму циліндрів двигуна

Ставка збору,
грн.
/1 кВт потужності двигуна

Ставка збору, грн./100 см довжини корпусу судна

Застосування коефіцієнта за терміном використання автомобіля

від

до (включно)

новий

до 
8 років

понад
8 років

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

для мотоциклів:

1

0

500

см3

3

 

 

1

2

40

2

501

800

см3

5

 

 

1

2

40

3

понад 800

-

см3

10

 

 

1

2

40

для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

1

0

1000

3

3

 

 

1

2

40

2

1001

1500

см3

5

 

 

1

2

40

3

1501

1800

3

7

 

 

1

2

40

4

1801

2500

3

10

 

 

1

2

40

5

2501

3500

3

25

 

 

1

2

40

6

3501

4500

3

40

 

 

1

2

40

7

4501

5500

3

45

 

 

1

2

40

8

5501

6500

3

55

 

 

1

2

40

9

понад 6500

-

3

60

 

 

1

2

40

для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном:

1

-

-

кВт

-

0,5

 

1

-

-

для автобусів, у тому числі мікроавтобусів:

1

-

-

см3

5

 

 

1

2

40

для тракторів:

1

-

-

см3

2,5

 

 

1

-

-

для вантажних автомобілів (у тому числі для вантажо-пасажирських):

1

0

8200

см3

15

 

 

1

2

40

2

8201

15 000

см3

20

 

 

1

2

40

3

понад 15 000

-

см3

25

 

 

1

2

40

для сідельних тягачів:

1

-

-

см3

15

 

 

1

2

40

для автомобілів спеціального призначення:

1

-

-

см3

5

 

 

1

2

40

для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):

1

0

55

кВт

-

2,5

 

1

2

3

2

понад 55

-

кВт

-

3

 

1

2

3

для суден, не оснащених двигуном:

1

0

7,5

м

-

-

7

1

2

3

2

понад 7,5

-

м

-

-

14

1

2

3

для літаків:

 

1 грн. за кожен кілограм максимальної злітної маси

1

2

3

для вертольотів:

 

1 грн. за кожен кілограм максимальної злітної маси

1

2

3

 

Пільги щодо збору

Законодавством передбачено звільнення від сплати збору для окремих категорій юридичних та фізичних осіб, зумовлених їх соціальною значущістю та певною мірою стимулювання у підвищенні рівня забезпеченості транспортними засобами нижчеперелічених категорій.

Так, до організацій, які звільняються від сплати збору за першу реєстрацію будь-яких транспортних засобів (п. 235.1 ст. 235 Податкового кодексу), належать будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, дитячі будинки-інтернати, пансіонати для ветеранів війни і праці, геріатричні пансіонати, реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

Крім того, від сплати збору звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об'ємом циліндрів двигуна до 1500 см3, придбаних за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно переданих інвалідам відповідно до законодавства України. Але слід зазначити, що у разі відчуження (зміни власника з вищеперелічених організацій на будь-якого іншого) таких транспортних засобів нові їхні власники зобов'язані сплатити збір у порядку і на умовах, передбачених розділом VII цього Кодексу. Отже, пільга зі збору за першу реєстрацію транспортного засобу надається виключно переліченим організаціям та не може бути застосована до інших груп платників. Продаж чи передача транспортного засобу, який належав вищезазначеним організаціям, змушує сплачувати цей збір особами, які набули право власності на такий транспортний засіб, на умовах, зазначених у Податковому кодексі.

Строки сплати збору

Строки сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу для фізичних та юридичних осіб встановлено перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів, тобто фізична чи юридична особа, яка вперше реєструє транспортний засіб на території України, може сплатити його набагато раніше до реєстрації, але ніяк не після неї, оскільки уповноважені органи відповідно до ст. 239 Податкового кодексу не мають права здійснювати першу реєстрацію без відповідної сплати цього збору. Юридична та фізична особа, яка проводить першу реєстрацію, повинна пред'явити квитанцію або платіжні доручення про сплату збору з позначкою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору, — відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.

Якщо платник збору під час реєстрації не пред'являє квитанції або платіжні доручення про сплату збору з позначкою банку про дату виконання платіжного доручення або якщо він має право на користування пільгами — документів, які засвідчують таке право, перша реєстрація в Україні не проводиться і відповідно йому буде відмовлено у першій реєстрації транспортного засобу в Україні.

Порядок сплати збору

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, як і раніше, обчислюється і сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, що діють на день сплати.

Для юридичних осіб п. 239.2 ст. 239 Податкового кодексу встановлено обов'язок подання Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу,{h}Відповідно до Податкового кодексу збір за першу реєстрацію транспортного засобу — це разовий платіж, який сплачується лише при першій реєстрації транспортного засобу в Україні особою, що його реєструє.
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з цим Кодексом розраховується як добуток бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта, визначеного у розділі VII Податкового кодексу, і залежить від виду і терміну, протягом якого використовувався транспортний засіб, до моменту його першої реєстрації в Україні.
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, як і раніше, обчислюється і сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, що діють на день сплати.
Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів подається юридичною особою одноразово в десятиденний термін після першої реєстрації в Україні транспортних засобів до відповідного органу ДПС за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу разом із завіреними копіями реєстраційних документів на зареєстровані транспортні засоби.
{/h} згідно з яким вони зобов'язані впродовж десяти днів після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подати до органів державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу Розрахунок суми збору за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби, за погодженням з Мінфіном України.

Разом з Розрахунком суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу платник цього збору обов'язково повинен подати копію Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, завірену відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.