Новини

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

З прийняттям Податкового кодексу основні норми щодо сплати збору за користування радіочастотним ресурсом України не змінилися. До прийняття цього Кодексу спеціального закону, який регулював питання сплати збору за користування радіочастотним ресурсом України, не існувало і його справляння здійснювалося на підставі ст. 57 Закону про радіочастотний ресурс.

Платники

З 01.01.2011 р. відповідно до ст. 318 Податкового кодексу платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються таким ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

  • ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
  • ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу й випромінювального пристрою;
  • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
  • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Не є платниками збору радіоаматори та спеціальні користувачі, перелік яких визначено ст. 5 Закону про радіочастотний ресурс» а саме: підрозділи та організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації України (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов'язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних обов'язків і за умови їх фінансування лише за рахунок Державного бюджету України, а також центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в частині застосування радіоелектронних засобів об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та забезпечення польотів і в частині застосування радіоелектронних засобів Державною спеціальною службою транспорту.

Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу й випромінювального пристрою для технологічних користувачів і користувачів, які використують радіочастотний ресурс для розповсюд-ження телерадіопрограм.

Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот за кожним регіоном окремо.

Ставки збору

Ставки збору визначено ст. 320 Податкового кодексу і порівняно зі ставками, які діяли у 2010 р. відповідно до постанови № 1150, збільшено в 1,185 раза.

Ставки збору за користування радіочастотним ресурсом України диференційовано залежно від виду радіозв'язку та діапазону радіочастот і визначено за 1 мГц смуги радіочастот на місяць у гривнях.

Перелік користувачів радіочастотного ресурсу — платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу державної податкової служби центральним органом  з  регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку із зазначенням виду зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року станом на 1 січня та 1 липня відповідно.

Сплата збору

Базовий податковий (звітний) період для збору, як і раніше, становить один календарний місяць.

Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії. Інші платники сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні.

Платники збору повинні подати до органів державної податкової служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників до центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку для вжиття до них заходів згідно із законодавством. Інформацію про платників збору, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм і які протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному обсязі, органи державної податкової служби подають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із законодавством. Відповідно до ст. 58 Закону про радіочастотний ресурс у разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.

Пунктом 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу Кабінету Міністрів України доручено щороку до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, зокрема збору за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін.

Крім того, Законом № 2756-VІ внесено зміни до Закону про радіочастотний ресурс, а саме:

  • виключено повноваження Кабінету Міністрів України щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України стосовно встановлення розмірів зборів за користування радіочастотним ресурсом України та повноваження НКРЗ щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України у частині розроблення та подання на затвердження до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо розміру щомісячних зборів за користування радіочастотним ресурсом України, розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження терміну дії, видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
  • ст. 57 «Збір за користування радіочастотним ресурсом України» викладено в новій редакції, якою передбачено, що збір за користування радіочастотним ресурсом України встановлюється Податковим кодексом.