Новини

Списання непогашених грошових зобов’язань після ліквідації платника податків

Кабінет Міністрів України відповідно до статей 67 і 97 Податкового кодексу України затвердив Порядок списання непогашених грошових зобов’язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством.

Дія Порядку поширюється також на непогашені грошові зобов’язання або податковий борг фізичної особи — платника податків, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою чи визнана недієздатною, крім випадків, коли з’являються інші особи, які вступають у права спадщини, незалежно від часу набуття таких прав. Безнадійний податковий борг підлягає списанню за рішенням органу ДПС, що приймається на підставі документів, визначених Порядком.

Постанова набрала чинності з 01.01.2011 р.


Постанова від 27.12.2010 р. № 1231