Юридична практика

Звіт Наглядової ради з питань реалізації програми модернізації Державної податкової служби України (ПМДПС-1)

Вступ

З 1 по 11 листопада 2010 р. пани Юп ван Люнтерен, Джеймс Оуенз, Віталій Ільїн та Матс Генрікс-сон, експерти Наглядової ради з питань реалізації програми модернізації Державної податкової служби України (ПМДПС-1), працювали в м. Києві (Україна) для відстеження та здійснення оцінки поступу реалізації ПМДПС-1. Це був чотирнадцятий візит членів Наглядової ради (НР) до м. Києва. Члени НР обрали п. Джеймса Оуенза головою Наглядової ради під час цієї місії.

Члени НР здійснили оцінку досягнутого прогресу та ходу впровадження ПМДПС-1. Державна податкова адміністрація України (ДПА) та співробітники Світового банку допомагали в організації зустрічей з представниками органів влади України, бізнесових організацій та інших зовнішніх партнерів. Відбулася також ознайомча поїздка членів НР до Черкаської області з метою відстеження ходу впровадження програми модернізації у Державній податковій адміністрації у Черкаській області та ДПІ у м. Черкасах.

Ми мали зустрічі з п. О. О. Папаікою, Головою ДПА України, п. О. Б. Котькалом, заступником Голови ДПА України, який відповідає за ПМДПС, п. В. В.  Гаврилюком, директором Департаменту модернізації та розвитку ДПС, п. Л. Ю.  Наумовою, першим заступником директора Департаменту модернізації та розвитку ДПС, та багатьма їхніми співробітниками, які презентували напрацювання за різними напрямами програми модернізації. Відбулася також зустріч з представниками підрядника за контрактом з податкового блока (фірма EPAM Systems) на чолі з Ю. О. Антонюком. Експерти НР отримали всю запитану інформацію. Члени НР мали також зустрічі з представниками неурядових організацій. Ми дуже вдячні всім, з ким зустрічалися, за те, що вони приділили свій дорогоцінний час зустрічі з нами і поділилися з нами враженнями.

Роль Наглядової ради

Функцією Наглядової ради, яка підзвітна Кабінетові Міністрів Україні, є здійснення незалежної оцінки стану реалізації Проекту «Модернізація державної податкової служби України — 1» за напрямами:

 • створення ефективної, дієвої, прозорої та неупередженої системи функціональної діяльності ДПС України, та
 • побудова взаємин між ДПС України і суспільством на основі добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків.

Незалежність і доброчесність Наглядової ради є необхідними передумовами виконання її ролі. Члени НР повинні мати вільний доступ до інформації та можливість висловлювати свої висновки й рекомендації у необмежений спосіб. Висновки та рекомендації її членів мають оприлюднюватися.

Загальне враження щодо прогресу, досягнутого Державною податковою адміністрацією України та програмою модернізації ДПС

Програма модернізації ДПС впроваджується уже сьомий рік. Експерти НР у декількох попередніх звітах висловлювали стурбованість з приводу значного відставання програми модернізації. На сьогодні затримка становить майже три роки, і до кінцевої дати завершення першого етапу Проекту модернізації (30 червня 2012 р.) залишилося менш ніж 20 місяців. Виконання завдань першого етапу за такий відносно невеликий час є значним викликом для ДПА України та її Департаменту модернізації та розвитку ДПС і потребуватиме цілковитої уваги й зосередження на ключових завданнях, а також абсолютної підтримки з боку вищого керівництва.

Експерти НР із задоволенням відзначили декілька позитивних напрацювань. Було завершено процедуру закупівель за податковим блоком і присуджено контракт, і фактична розробка системи податкового блока наразі відбувається повним ходом. Було також присуджено контракт з розробки системи управління обігом документів, іншого дуже важливого компонента першого етапу Проекту модернізації. ДПА України визнала дослідну експлуатацію частиною своєї стратегії впровадження, і було відібрано п'ять обласних податкових адміністрацій для здійснення дослідної експлуатації нових процедур та інформаційного забезпечення для них. Експерти НР звернули увагу на те, що концепція системи управління ризиками як керівний принцип відбору платників податків для здійснення перевірок здобуває прихильність, а також сприяє покращенню якості виїзних перевірок і збільшенню додаткових податкових надход-жень. Усе більше платників податків застосовують різні засоби подання податкової звітності в електронному вигляді. Експерти НР вітають такі події.

Проект Податкового кодексу було подано до Верховної Ради України, і друге читання заплановано на 16 листопада 2010 р. з наміром прийняти Податковий кодекс цього року. Чинне податкове законодавство є нечітким і неоднозначним. Експерти НР звернули увагу на існування чіткого усвідомлення, що послідовне законодавство у вигляді Податкового кодексу є нагальною потребою. Члени НР схвалюють це. Час покаже, якою мірою новий Податковий кодекс насправді усуне більшість із попередніх недоліків, оскільки його було розроблено у величезному поспіху, через що надіслано численні пропозиції щодо внесення змін.

Члени НР також знаходять низку причин бути менш оптимістичними. Україну дуже вразила економічна криза, і хоча очевидно, що одужання має місце, воно є повільним і нестабільним. За таких обставин зрозуміло, що ДПА/ДПС України перебуває під значним тиском щодо збирання коштів для державного бюджету та збільшення загального обсягу податкових надходжень.

Україна, схоже, є нездатною уникнути порочного кола, коли Податкова адміністрація під тиском показників надходження податків систематично вдається до збирання коштів, що б там не було, тоді як значна кількість платників податків намагається мінімізувати свої податкові зобов'язання. Це не тільки сприяє створенню культури корупції, а й заподіює шкоду стабільному та прогнозованому податковому середовищу і, отже, завдає шкоди економіці країни і прямим іноземним інвестиціям в Україну. Всупереч загальній думці великі підприємства не стільки проти сплати податків, скільки проти невизначеності щодо того, що саме вони повинні сплачувати. Отже, дуже важливим є створення сталого і прогнозованого податкового середовища відповідно до міжнародних широко прийнятих практик. Прикладами таких згубних дій є постійно змінювані правила щодо відшкодування ПДВ і, як нам повідомили окремі представники бізнесової громади, відмова у прийманні податкових декларацій і більш наполегливі методи оподаткування. Також дуже важливим є уникнення мінливих і неоднозначних норм оподаткування, оскільки вони створюють додаткові можливості для корупції. Як Кабінету Міністрів України, так і Державній податковій адміністрації України слід зрозуміти, що тільки вони можуть розірвати порочне коло задля забезпечення тривалих податкових надходжень та економічного зростання.

Відразу з початку ПМДПС-1 консолідація податкових інспекцій була в центрі уваги програми, причому це спричинювалося бажанням зменшити непотрібний безпосередній контакт з платниками податків і підвищити ефективність адміністрування. Результати у сфері консолідації за останні п'ять років відстають від плану. Експерти НР наголошують, що слід відновити діяльність з консолідації, чому також сприятиме впровад-ження систем податкового блока та управління обігом документів.

Вище керівництво ДПА України зараз усвідомлює, що зрештою Україна повинна мати меншу Податкову адміністрацію, що знизить вартість адміністрування податків. Це є важливим, оскільки наразі, за міжнародними стандартами, Податкова адміністрація є надто великою. Експерти НР спонукають ДПА України підготуватися належним чином до такого скорочення.

Ключові показники діяльності ДПС

Ці дані наразі охоплюють період з 2003 по першу половину 2010 р. і включають інформацію про управління процесом справляння податків і податкову заборгованість, показуючи також її термін давності. НР вітає ці дані та внутрішній аналіз, який проводить ДПА України, і надає аналітичні матеріали.

Хоча ці дані показують збільшення рівня податкових надходжень порівняно з тим самим періодом  2009 р., очевидно, що наслідки світової економічної кризи все ще відчуваються в Україні. Члени НР також усвідомлюють, що, отже, ДПА/ДПС України перебуває під значним тиском щодо забезпечення додаткових надходжень до бюджетів.

Експерти НР помітили значне зменшення кількості найманих працівників, платників податків на доходи фізичних осіб — з 17 150 514 у першій половині 2009 р. до 16 314 245 у першій половині 2010 р., або на 4,9%. Це, як пояснює ДПА України, є результатом відповідного зниження кількості роботодавців на 8,6%. Також кількість суб'єктів господарювання збільшилася на 57 000. Вочевидь, деякі колишні працівники стали субпідрядниками, що все більше спостерігається у багатьох країнах. Можуть існувати додаткові пояснення, такі як міграція робочої сили за кордон, безробіття і скорочення загальної чисельності населення. Однак експерти НР занепокоєні тим, що іншим поясненням може слугувати те, що велика кількість колишніх працівників фактично наразі задіяна в діяльності у тіньовому секторі економіки, масштаби якого є значними в Україні. Експерти НР рекомендують ДПА України дослідити причини такої потенційної втрати податкової бази для прибуткового податку з фізичних осіб.

Члени НР також помітили значні зміни відносно невиїзних (камеральних) аудитів, проведених підрозділами з оподаткування юридичних осіб. Кількість таких перевірок зменшилася з 207 896 у першій половині 2009 р. до 199 841 у першій половині 2010 р. Проте донарахування збільшилися на 270% (з 3 332 330 до 8 926 682 тис. грн.). ДПА України не надає пояснень щодо такого значного збільшення донарахованих податкових зобов'язань. Експерти НР побоюються, що такому розвиткові подій поклав початок тиск на ДПА/ДПС України щодо збільшення податкових надходжень, який мав результатом більш натискувальні методи оподаткування. Це є шкідливим для нормальних взаємин між платниками податків і Податковою адміністрацією, а також згубним для добровільного виконання вимог податкового законодавства і, зрештою, для податкових надходжень.

Члени НР звернули особливу увагу на цифрові дані щодо донарахувань за типами аудиту, проведеного підрозділами ДПА України. У середньому результатом запланованого виїзного аудиту, де застосовуються критерії відбору на основі оцінки ризиків, є додаткові нараховані податкові зобов'язання на суму 80 000 грн. Середнє донарахування від незапланованого аудиту на місцях (здебільшого від перевірок заявок на відшкодування ПДВ) становить 14 500 грн. Для порівняння, камеральні аудити забезпечують у середньому донарахування на суму 44 600 грн. Експерти НР розуміють, що причиною низького рівня надходжень від незапланованих виїзних перевірок є головним чином вимога законодавства проводити перевірки всіх заявок на відшкодування ПДВ. Експерти НР хочуть повторити свою рекомендацію, зазначену у звіті від травня 2010 р.

Рекомендація. Слід скасувати законодавчу вимогу щодо перевірок усіх випадків відшкодування ПДВ на користь підходу на основі оцінки ризиків, оскільки це означає зайві витрати цінних людських і фінансових ресурсів і не сприяє добровільному справлянню податків. ДПА України має подати проект зміни до відповідного закону, керуючись статистичними даними стосовно результатів перевірок.

Податкове законодавство

Експерти НР продовжують акцентувати на необхідності сучасного податкового кодексу. Після декількох проектів продов-жується робота над єдиним Податковим кодексом. Було зареєстровано декілька тисяч коментарів після першого читання. Друге читання заплановано на 16 листопада 2010 р. Немає в наявності остаточного проекту, отже, вилучені, модифіковані чи додані положення є невідомими. Такі невідомі величини не тільки унеможливлюють підготовку платників податків до змін, а й значною мірою ускладнюють планування податковими органами у дуже критичний період щодо Проекту модернізації. Підрядники, як за контрактом з податкового блока, так і з управління обігом документів, повинні врахувати зміни у податковому законодавстві при розробці нової системи.

Експерти НР розуміють, що датою набрання чинності пропонованим Податковим кодексом є 1 січня 2011 р. Якщо він набере чинності з 1 січня, то своєчасне затвердження регламентів і нормативних актів буде неможливим. Це, цілком імовірно, означатиме, що тлумачення нового закону буде доручено місцевим органам влади на якийсь період часу, а підприємства залишаться без будь-яких інструкцій щодо тлумачення положень нового закону. Такий сценарій негативно позначиться на адмініструванні податків і посилить напруженість між платниками податків і податковими органами. Це дуже турбує членів НР.

Експерти НР розуміють, що чимало адміністративних положень, запропонованих ДПА України до включення в єдиний Податковий кодекс, було виключено з нинішнього проекту. До того ж є ознаки того, що проект містить низку податкових канікул і податкових пільг. Експерти НР не знають подробиць щодо цих положень, проте це є причиною деякого занепокоєння.

Експерти НР і бізнесова громада постійно підкреслювали необхідність єдиного Податкового кодексу, який зберігає рівновагу між наданням необхідних повноважень Податковій адміністрації для проведення в життя закону і одночасно забезпеченням прав усіх платників податків. На міжнародному рівні платники податків і підприємства хочуть чітких правил, прозорості, справедливого і неупередженого адміністрування податків і стабільності з тим, щоб планувати бізнес відповідним чином.

Оскільки положення нинішнього проекту Кодексу, що розглядаються, є невідомими, експерти НР не в змозі надавати будь-які конкретні коментарі або рекомендації.

Консолідація, організаційна структура та управління людськими ресурсами

Оскільки перший етап Проекту модернізації ДПС наближається до завершення, настав час знову розглянути серйозно питання щодо консолідації органів ДПС через низку причин.

Зменшення прямих контактів між платниками податків і співробітниками ДПС завжди було однією з основних цілей ПМДПС-1. Наявність інтегрованої системи податкового блока й управління обігом документів дасть можливість заохочувати і поширювати подання податкової звітності в електронному вигляді{h}НР вбачає деяку плутанину щодо концепції «подання в електронному вигляді». Цей термін означає, що надані платником податків дані — без людського втручання, безпосередньо або через систему посередників, — передаються до систем забезпечення безпеки трансакцій у Податковій адміністрації, автоматично видаючи квитанцію платнику податків.{/h} до таких рівнів, що присутність ДПС на місцевому рівні для приймання декларацій на паперових носіях та інших документів уже не буде потрібною. Декларації та інші документи подаватимуться в електронному вигляді або надсилатимуться до центрального рівня, де їх перетворюватимуть в електронний формат. Це значно сприятиме прозорості в адмініструванні податків ДПА/ДПС України.

Щойно системи податкового блока та управління обігом документів стануть операційними, потрібно буде фінансувати експлуатацію і технічне обслуговування цих систем. Як правило, щорічні витрати становитимуть приблизно 30% від первісного інвестування на рік. Це буде у межах від 100 до 120 млн. грн. на рік. Оскільки це будуть експлуатаційні витрати, то ДПА/ДПС України повинна забезпечувати їх сама. Реально це можна зробити тільки завдяки підвищенню ефективності. У ситуації, коли понад 90% витрат пов'язано з персоналом і обслуговуванням будівель, значне скорочення персоналу і закриття офісів, здається, є неминучими.

З 2003 р. і до теперішнього часу питання щодо консолідації мережі органів ДПС розглядалося, але набуло незначного практичного значення. Було закрито низку державних податкових інспекцій і відкрито відділення для покращення обслуговування платників податків.

Експерти НР неодноразово привертали увагу до того факту, що, звісно, з огляду на кількість платників податків, які подають звітність в електронному форматі, ДПС України в міжнародному масштабі, є надто великою.{h}Щодо міжнародного показника див. «Адміністрування податків у ОЕСР та відібраних країнах — не членах ОЕСР» // Форум ОЕСР з питань адміністрування податків; Сер. «Порівняльна інформація» (2008). — 28 січ. 2009 р.{/h} Як результат вищезазначених заходів, велика кількість працівників податкових органів виявиться зайвою на їхніх нинішніх робочих місцях. З метою уникнення серйозних соціальних проблем слід ініціювати розробку планів для перепідготовки таких співробітників для працевлаштування за межа-ми податкової служби або для виконання інших функцій у її рамках.

Рекомендації. Розробити багаторічний план експлуатації та фінансування нових операційних систем. Розробити довгострокові плани укомплектування штату і програми перепідготовки зайвого персоналу.

Податковий блок

На початку року було присуджено контракт з податкового блока фірмі EPAM. Наразі її співробітники проводять детальний аналіз поточної системи, який слід завершити до квітня 2011 р. Контракт з управління обігом документів було присуджено у жовтні фірмі CITRONICS. Експерти НР із задоволенням дізналися, що було підписано контракт з управління обігом документів. Це є ще одним важливим кроком уперед. Ці два контракти є серцевиною ПМДПС-1.

Експерти НР мали зустріч із представниками фірми EPAM і Департаменту модернізації. Атмосфера на зустрічі була відкритою і показала загальне визнання багатьох проблемних питань, ризиків та невизначеностей, з якими партнери стикатимуться і які повинні спільно вирішуватися для задоволення обох груп. Деякими з цих ризиків і проблемних питань є:

 • невизначеність щодо проекту Податкового кодексу;
 • завершення виконання контракту з податкового блока до кінця першого етапу, 30 червня 2012 р.;
 • необхідність у відкритому спілкуванні та оперативному прийнятті рішень з боку ДПА України та підрядників;
 • інтеграція систем податкового блока та управління обігом документів.

Експерти НР раніше повідомляли про детальні процедури адміністрування податків, розроблені приблизно сім років тому, і необхідність у відході від них. Підрядники і ДПА України повинні застосовувати ці існуючі детальні процедури лише як посібник і спільно домовитися про робочі процеси. Це завдання не є легким, але це є вимогою, якщо ДПА України повинна модернізувати інформаційну систему. Ми розуміємо, що цей процес відбувається.

Початкова пропозиція передбачає завершення робіт підрядником протягом ста двадцяти шести тижнів (126). Проте сталися затримки у виконанні проекту до підписання контра-кту з податкового блока, а перший етап Проекту модернізації закінчується 30 червня 2012 р. і його не можна подовжити згідно з угодою зі Світовим банком. Це означає, що підрядник має лише двадцять місяців, або приблизно вісімдесят п'ять тижнів (85), для завершення робіт за контрактом. Значно скоротилися строки, передбачені для підрядника для впровадження системи. Буде складно завершити виконання контракту в такі строки. Експерти НР усвідомлюють труднощі для підрядника і ДПА України, розуміння яких потрібно обом групам.

Існує необхідність у відкритих, постійних обговореннях і спілкуванні між двома підрядниками і ДПА України. Великі інформаційні проекти рідко відповідають запланованим часовим рамкам і цілям, трапляються неочікувані проблеми й непорозуміння. Усвідомлення цього обома групами є ще одним ключем до успіху. Щойно трапляється затримка, існує тенденція обвинувачення один одного щодо неї. Підрядники і ДПА України повинні робити все можливе для випередження проблем, документувати їх і оперативно приймати рішення. Делегування повноважень для оперативного прийняття рішень, здається, не є узвичаєним у культурі  України. Проте ДПА України і підрядники повинні знайти спосіб швидкого прийняття рішень. Якщо ні, то траплятимуться затримки щодо Проекту, а затримки не можна дозволити у скороченому графіку.

Розробка систем податкового блока і управління обігом документів повинна бути цілком інтегрованою. Це є ще однією великою проблемою для ДПА України і підрядників. Система УОД є системою управління потоком робіт, які мають відношення до обробки податкових декларацій і документів. Отже, її розробка потребує повної інтеграції з процесом розробки системи податкового блока і вимог.

Закупівля апаратного забезпечення

Якщо нинішній графік робіт вимагає повної розробки і впровадження систем податкового блока та управління обігом документів до 30 червня 2012 р., то залишається дуже мало часу на тестування і впровадження систем. Експерти НР не очікували би повного впровадження до кінця періоду, передбаченого угодою про позику. Для впровадження системи, принаймні її знач-ної частини, до цього кінцевого терміну слід негайно розпочати закупівлю апаратного забезпечення цього року. Потрібні детальні вимоги та специфікації. Їх можна розробити тільки спільно обома підрядниками (EPAM і CITRONICS) та ДПА України (Департаментом модернізації та Департаментом інформаційного забезпечення).

Рекомендація. Створити спільну робочу групу з представників департаментів ДПА України (Департаментів модернізації та інформаційного забезпечення) та обох підрядників для розробки проектів специфікацій і вимог для тендера на закупівлю апаратного забезпечення, що має розпочатися на початку 2011 р.

Управління проектом, управління процесом впровадження і змінами

Експерти НР з огляду на спостереження, як пояснюється в розділі з податкового блока, та зазначені спостереження у декількох попередніх звітах щодо управління процесом впровад-ження та змінами наголошують на тому, що за період часу, який залишився на першому етапі ПМДПС, управління проектом, управління процесом впровадження і змінами будуть ключами до успіху.

Експерти НР вважають безпосереднє залучення Департаменту інформаційного забезпечення до роботи з підрядниками ще однією вимогою для успішного виконання Проекту модернізації. Така участь має базуватися на повному робочому дні. Одним із можливих варіантів є призначення відповідальним по одному співробітнику Департаменту ІТ за кожним із чотирьох основних компонентів контракту з податкового блока: реєстрація платників податків; обробка декларацій і платежів; податковий облік і податковий аудит. Залучення Департаменту інформаційного забезпечення впродовж усього процесу розробки, тестування і впровадження сприятиме та вдосконалюватиме дизайн і технічні специфікації поряд зі створенням бази знань щодо того, як було розроблено та побудовано систему, що матиме значну користь, щойно систему буде впроваджено і введено в дію ДПА України.

Експерти НР повною мірою визнають труднощі в управлінні спільними проектами такої складності, з такими обмеженнями та ризиками, як податковий блок і управління обігом документів. Загалом члени НР дуже переймаються з приводу обмеження завершення контрактів до 30 червня 2012 р., інтеграції систем податкового блока та управління обігом документів, комунікації між підрядниками та ДПА України, а також процесу прийняття рішень.

Як ми зазначили у звіті від травня 2010 р., роль директора Департаменту модернізації та розвитку ДПС буде надзвичайно важливою. У будь-якій країні капітальне реформування Податкової адміністрації такого масштабу може статися один раз або двічі за все життя керівника, що означає недостатність досвіду повсюди. В Україні його не існує. Директор Департаменту модернізації потребуватиме підтримки у двох сферах діяльності:

 • розгляд питань з приватними партнерами, за системою як податкового блока, так і управління обігом документів, для прийняття щоденних рішень, необхідних для підтримування наміченого курсу програми;
 • управління процесом впровадження та змінами.

Ці два напрями є дуже різними. Буде надзвичайно незвичним знайти когось, хто матиме кваліфікацію і досвід для виконання обох завдань.

У звіті від травня 2010 р. ми наголосили, що директор Департаменту модернізації потребуватиме повної та безумовної підтримки вищого керівництва ДПА України для забезпечення успішності програми. Ці слова навіть більше відповідають істині наразі, коли було призначено нового директора Департаменту модернізації. У травні 2010 р. ми рекомендували ДПА України звернутися до Світового банку за дворічною допомогою з боку дуже досвідченого експерта з ІТ та управління змінами. Нам прикро, що у цьому відношенні жодних дій не було вчинено, отже, півроку втрачено.

Ми настійно радимо вищому керівництву ДПА України отримати підтримку з питань управління за двома напрямами:

 • управління проектом, як описано у контракті з податкового блока, для спільного управління інформаційними проектами з розробки систем податкового блока та управління обігом документів;
 • управління процесом впровадження та змінами.

Експерти НР вважають, що можна виконати ці вимоги шляхом наймання двох керівників:

 • дуже досвідченого керівника інформаційного проекту із солідною освітою у сфері управління великими проектами модернізації податкової адміністрації та значним міжнародним досвідом;
 • керівника з питань управління процесом впровадження та змінами, як передбачено тендером у Плані дій, що розпоч-неться у 2011 р.

Рекомендації. Формалізувати процес комунікації з підрядниками з тим, щоб випереджати проблеми та мінімізувати ризики. Призначити відповідальну особу з чіткими повноваженнями щодо прийняття рішень у межах конкретних часових рамок у ДПА України та серед підрядників. Оперативніше знайти і включити до штату консультанта, який має досвід щодо інформаційних проектів модернізації Податкової служби, для надання допомоги в розробці систем податкового блока та управління обігом документів. Розробити посадові інструкції для фахівця з питань управління процесом впровадження та змінами і провести тендер для його наймання.

Департамент обслуговування великих платників податків (LTO)

Об'єднання ресурсів для роботи з великими платниками податків, передбачене Національним планом дій з поліпшення адміністрування податків, ще не відбулося. Метою є створення структури, що складатиметься з центрального департаменту на рівні ДПА України та трьох регіональних підрозділів у містах Києві, Одесі та Дніпропетровську, підзвітними безпосередньо центральному департаменту у складі ДПА України. Поки що було створено тільки центральний Департамент, який має 4 відділи. Операційна діяльність здійснюється у старих офісах 11 спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків у 10 областях, кожна з яких підзвітна голові обласної Державної податкової адміністрації, і тільки опосередковано ДПА України. Разом ці інспекції обслуговують 506 з 1497 великих платників податків по всій країні. Як нам повідомили, причиною затримки по відношенню до операційної діяльності є те, що ще не було прийнято деяких правових норм у новому єдиному Податковому кодексі.

У майбутньому реєстрація в Департаменті обслуговування великих платників податків буде обов'язковою, якщо підприємство відповідатиме кваліфікаційним критеріям. Експерти НР вельми вітають це.

Нинішніми кваліфікаційними критеріями є:

 • річний обіг понад 100 000 000 грн.;
 • річні податкові зобов'язання понад 25 000 000 грн.;
 • понад 250 найманих працівників.

Експерти НР усвідомлюють, що новий єдиний Податковий кодекс міститиме нові кваліфікаційні критерії, а саме: річний обіг понад 500 000 000 грн. і річні податкові зобов'язання понад 12 000 000 грн. Такі критерії було обчислено для визначення приблизно 1000 найбільших платників податків і збільшення надходжень навіть більше, ніж поточні 70% від загального обсягу податкових надходжень.

Зважаючи на такий істотний внесок у бюджет найбільшими платниками податків, експерти НР вважають обов'язковим обслуговування всіх великих платників податків найбільш професійним податковим персоналом під єдиним керівництвом. ДПА України слід організувати це, як тільки дозволить законодавче забезпечення.

Розпочалася підготовка до електронного аудиту найбільших платників податків. Ще не вирішено, чи розроблятиметься необхідне програмне забезпечення власними силами для проведення електронного аудиту чи закуповуватиметься на ринку. Багато податкових адміністрацій поєднують пакети прикладних програм, як розроблені власними силами, так і придбані на ринку. Експерти НР рекомендують ДПА України здійснити оцінку існуючих пакетів прикладних програм перед тим, як приймати рішення щодо власної розробки програмного забезпечення.

Ознайомча поїздка до Черкаської області

Експерти НР здійснили поїздку до Черкаської області, де мали зустріч з губернатором області, відвідали Державну податкову адміністрацію у Черкаській області та Державну податкову інспекцію у м. Черкасах. Губернатор презентував особливості області та плани щодо розвитку громади. Він також визначив систематичні заходи на всіх рівнях щодо приборкання корупції.

Візит до ДПА у Черкаській області дав цінне усвідомлення умов роботи в області і показників діяльності ДПА у Черкаській області та державних податкових інспекцій (22, у тому числі 4 районні інспекції). Особливістю Черкаської області є присутність декількох великих виробників алкогольних напоїв і спирту, які забезпечують 44% загального обсягу податкових надходжень у вигляді акцизних зборів. ДПА області та ДПІ застосовують ризикоорієнтовану систему відбору платників податків для аудиту на основі як національних, так і місцевих розроблених критеріїв ризику. Черкаську область було відібрано для здійснення дослідної експлуатації прикладних програм системи податкового блока.

Візит членів НР до ДПА у Черкаській області збігся із зустріччю, де ДМР ДПС презентував Проект модернізації загалом та системи податкового блока й управління обігом документів зокрема. НР вітає такі ініціативи. Проект модернізації є великою програмою, яка матиме результатом зміни в законодавстві, організаційній структурі, розподілі обов'язків та інформаційному забезпеченні. Вона також матиме істотний вплив на розміщення персоналу, його навчання і перепідготовку. Безумовно, багато співробітників стривожені, коли стикаються з великомасштабною всеосяжною реформою. Своєчасне надання інформації є важливим засобом зниження занепокоєності та посилення участі співробітників у реалізації реформи, необхідною передумовою успішності проекту. Експерти НР, таким чином, вельми підтримують надання інформації такого роду в усіх областях, а також додаткової інформації залежно від розвитку Проекту.

ДПІ у м. Черкасах презентувала показники своєї діяльності. У ході цих презентацій підкреслювалися різні ініціативи, започатковані інспекцією для модернізації процедур за існуючих умов, і як підготовка до компонентів реформування систем податкового блока та управління обігом документів. Члени НР дуже високо оцінили ці презентації.


Київ, 11 листопада 2010 року

Матс ГЕНРІКССОН, 
Віталій ІЛЬЇН, 
Джеймс ОУЕНЗ, 
Юп ван ЛЮНТЕРЕН