Юридична практика

Особливості національного адміністрування

Із набранням чинності Податковим кодексом України відбулися зміни щодо справляння ПДВ і податку на прибуток підприємств.

У 2011 рік Україна ввійшла з принципово оновленим законодавством, яким регламентуються відносини між державою та бізнесом, — Податковим кодексом. Значущість цього документа складно переоцінити: лише в листопаді минулого року він посів друге місце в рейтингу пошукових запитів користувачів Інтернету, складеного компанією «Яндекс.Україна». А в грудні, як свідчать результати щорічного дослідження пошукових запитів Google ZeitGeist, Податковий кодекс цікавив співвітчизників найбільше.


Електронний формат співпраці

Основні підходи до адміністрування таких бюджетоформуючих платежів, як ПДВ і податок на прибуток підприємств, зберігаються. Водночас чи не головне завдання документа — звести до мінімуму втручання податківців в процеси оподаткування.

«Із цією метою Кодексом передбачено обов’язкове подання звітності підприємствами, віднесеними до категорії середніх та великих, в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку», — зазначив заступник Голови ДПА України Олексій Любченко. Згідно з документом середніми вважаються платники, в яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 70 млн. грн., а для великих підприємств розмір такого доходу має перевищувати 500 млн. грн. або загальна сума податків, сплачених до держбюджету протягом року, — перевищувати 12 млн. грн. В електронному вигляді мають надаватися копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних (ст. 201), а ст. 200 запроваджується автоматичне відшкодування ПДВ сумлінним платникам.

«Разом вищеперелічене дає змогу проводити електронну камеральну перевірку платників податків та вводити зручні для них форми сервісу», — повідомив Олексій Любченко. Серед елементів такого сервісу — електронне інформування платника про автоматичне відшкодування ПДВ з бюджету, надання суб’єктам господарювання інформації про виявлення розбіжностей між їх даними і даними контрагентів з правом виправлення помилки без застосування штрафних санкцій, проведення звірок стану розрахунків платника з бюджетом.

Щодо ставок оподаткування, то починаючи з 2011 р. сплачувати податку на прибуток потрібно вже не 25, як торік, а 23%, а загалом ставку податку до 2014 р. планується знизити до 16%. Ставку ПДВ буде знижено з 1 січня 2014 р. — з 20 до 17%.

Автоматичне відшкодування ПДВ

Термін, протягом якого на рахунки сумлінних платників зараховуються бюджетні кошти, відрізняється від визначеного Податковим кодексом для відшкодування податку решті суб’єктів господарювання. Як і раніше, на перевірку правомірності формування податкових зобов’язань і податкового кредиту відводиться 60 днів, протягом наступних семи календарних днів формується висновок щодо відшкодування і сім днів надається органам Держказначейства України для остаточного здійснення розрахунку з експортерами. «Тобто строк, за який держава повинна розрахуватися з суб’єктами господарювання за зобов’язаннями з ПДВ, становить 74 дні. Винятково для підприємств, які підпадають під автоматичне відшкодування ПДВ, — такий термін становитиме 23 дні», — пояснив Олексій Любченко. Критерії визнання платників сумлінними встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Перше відшкодування податку здійснюватиметься 13 березня 2011 р.

Мінімізація ризиків

Другий важливий аспект, передбачений Податковим кодексом, який дасть змогу системі оподаткування функціонувати ефективніше, — мінімізація впливу ризикових суб’єктів підприємницької діяльності на реальний сектор економіки. Задля цього на базі інформації, якою володіють податкові органи, всі суб’єкти господарювання поділятимуться на певні категорії, відповідно до яких і відпрацьовуватимуться. «Зазначена система організації податкового контролю свідчить про спрямування роботи податківців на попередження правопорушень з боку бізнесу», — переконаний заступник Голови ДПА України.

Окремі положення Кодексу мають змінити законодавчі неточності, що мали місце раніше. Так, у Законі України «Про податок на додану вартість» правило першої події для формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту застосовувалося в разі настання дати отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання товарів платником. «Інакше кажучи, в законі, що діяв, було закладено підвалини тінізації економіки, тому що головну роль відігравала податкова накладна — не гроші чи товар, а папірець, який засвідчував ту чи іншу господарську діяльність», — зауважив Олексій Любченко. Натомість у Податковому кодексі правило першої події сформульовано таким чином: відправною точкою є дата отримання суб’єктом підприємницької діяльності товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Саме таке трактування букви закону, а також інші прогресивні нововведення Податкового кодексу ознаменують докорінну зміну адміністрування платежів у стосунках із ризиковими суб’єктами господарювання. Інше нововведення — неможливість відносити витрати за операціями, що здійснюються з підприємцями — фізичними особами, на валові витрати. Це суттєво зменшить кількість використання схем ухилення від сплати податків за допомогою різноманітних сучасних засобів, розвиток яких необхідно підтримувати, але в межах дозволеного, вважають податківці. «Йдеться, зокрема, про Інтернет- і мережеву торгівлю — ті самі гіпермаркети, які часто працюють із залученням «спрощенців». Будь ласка, користуйтеся їх послугами скільки завгодно, але за рахунок власного прибутку», — порадив Олексій Любченко, додавши, що зазначена норма стане своєрідним компенсатором коштів, які не доплачуються до держбюджету.

Система державних фінансів працюватиме краще

«Загалом стан адміністрування ПДВ — дзеркальне відображення тінізації економіки», — поділився враженнями заступник Голови ДПА України. До речі, у намірах зменшити обсяги тінізації бізнесу податківці досягли неабияких успіхів: якщо у 2009 р. середньомісячне надходження ПДВ становило 3,7 млрд. грн., то минулого року сягнуло 4,7 млрд. грн., причому чимале зростання сум податку було зафіксовано в останні чотири — п’ять місяців 2010 р.

Розділ ІІІ Податкового кодексу «Податок на прибуток підприємств» є збалансованим: частково через зближення податкового і бухгалтерського обліку, частково — через обмеження права відносити ті чи інші витрати суб’єктів господарювання на валові, включення до складу інших витрат відрахування у вигляді роялті, на інжинірингові, маркетингові, консалтингові й інші послуги. Зокрема, у контексті перегляду низки постійних різниць між податковим і бухгалтерським обліком скасовано обмеження щодо врахування витрат на придбання пально-мастильних матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду їх при визначенні об’єкта оподаткування, витрат на гарантійний ремонт і заміну бракованого товару, а також витрат на навчання. Знято обмеження і з витрат зі страхування, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування.

«Як результат очікуємо, що зниження ставки податку на прибуток на 2% не призведе до зменшення бази оподаткування», — висловив сподівання Олексій Любченко. Втім, раптового покращення функціонування системи державних фінансів і, тим більше, профіциту держбюджету, найближчим часом очікувати не варто. І урядовці, і працівники ДПС одноголосно запевняють: позитивні наслідки від набрання чинності Податковим кодексом отримаємо у 2012 році.


Ольга ГЕРМАНОВА