ПДВ

Спеціальний режим оподаткування ПДВ у сільськогосподарській галузі

Податковий кодекс зберігає для сільськогосподарських товаровиробників спеціальний режим оподатковування ПДВ, який передбачався ст. 81 Закону про ПДВ.

Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства визначено ст. 209 цього Кодексу.

Платники

Скористатися спеціальним режимом оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, як і раніше, зможуть сільськогосподарські підприємства, які відповідають критеріям, визначеним п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу. Основною діяльністю таких платників має бути постачання вироблених (наданих) ними сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, і питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг має становити не менше, ніж 75% від вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно таким платником.

Відповідно до п. 209.7 ст. 209 Податкового кодексу сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 — 24, 4101, 4102, 4103, 4301 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку — суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку — їх виробником.

Види діяльності

Як і в Законі про ПДВ, так і відповідно до норм Податкового кодексу до діяльності у сфері сільського господарства віднесено виробництво продукції рослинництва, тваринництва, а також надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг).

Детальний перелік видів діяльності, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, на відміну від попереднього переліку, який затверджувався постановою Кабінету Міністрів України, визначено в самому Податковому кодексі, а саме п. 209.17 ст. 209.

Слід також зазначити, що обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сферах сільського та лісового господарства і рибальства, вважається також діяльністю у сферах сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0 КВЕД).

Спеціальні рахунки

Сільськогосподарські підприємства, які відповідають вищезазначеним критеріям та отримали право на застосування спеціального режиму оподаткування, суми ПДВ, визначені за результатами сільськогосподарської діяльності, до бюджету не сплачують та акумулюють їх на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, і можуть використовувати виключно на виробничі цілі.

Податковий облік

Для отримання права на застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарське підприємство зобов'язане зареєструватися суб'єктом спеціального режиму оподаткування у встановленому порядку та отримати відповідне свідоцтво, в якому зазначаються види діяльності, на які поширюється такий режим оподаткування.

Спеціальний режим оподаткування не поширюється на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30).

Експорт сільськогосподарської продукції суб'єктом спеціального режиму оподаткування здійснюється у загальновстановленому порядку.

Сільськогосподарське підприємство надає покупцю податкову накладну в порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу. На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарське підприємство — суб'єкт спеціального режиму оподаткування веде окремий реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді та складає податкову декларацію з ПДВ по операціях, пов'язаних з постачанням сільськогосподарської продукції власного виробництва і в строки, встановлені розділом V Податкового кодексу, подає її разом з копіями записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за відповідний період в електронному вигляді до органу ДПС.

Реєстрація платниками ПДВ

Якщо сільськогосподарське підприємство протягом останніх 12 послідовних періодів (місяців) постачає несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25% від вартості всіх поставлених товарів/послуг, то таке підприємство зобов'язане подати заяву про реєстрацію його платником ПДВ на загальних підставах та визначити податкове зобов'язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку. У разі якщо платник не подає таку заяву при наявності відповідних підстав, податковий орган самостійно вживає заходів щодо виключення такого платника з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та переведення його на загальну систему оподаткування ПДВ. При цьому повторно зареєструватися суб'єктом спеціального режиму оподаткування такий платник може після закінчення наступних 12 послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених ст. 209 Податкового кодексу.

Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню також у разі, якщо:

  • сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;
  • сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником податку на загальних підставах;
  • сільськогосподарське підприємство припиняє діяльність шляхом ліквідації або реорганізації;
  • сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з податку протягом останніх 12 послідовних звітних податкових періодів.

У таких випадках на сільськогосподарське підприємство покладається обов'язок щодо повернення органу ДПС свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.