Податок на прибуток

Податок на прибуток підприємств (запитання — відповіді)

Пільги з оподаткування податком на прибуток доходів, отриманих від надання готельних послуг

Основною господарською діяльністю підприємства є надання туристичних та готельних послуг. Яким критеріям має відповідати заклад з надання готельних послуг, щоб скористатися пільгами з оподаткування податком на прибуток? За яким призначенням використовуються кошти, вивільнені від оподаткування?

 

Амортизація тимчасової податкової різниці 

Станом на 01.04.2011 р. за даними бухгалтерського обліку загальна вартість усіх груп основних фондів менша, ніж їх вартість за даними податкового обліку. Як відобразити таку різницю у податковому обліку? Як за правилами Податкового кодексу надалі нараховувати амортизацію?

 

Облік витрат, не пов’язаних з господарською діяльністю

Підприємством за власні кошти проведено паспортизацію та оцінку майна, яке перебуває в комунальній власності та закріплене за підприємством (платник податку на прибуток) на праві господарського відання, з метою подальшої передачі такого майна в оренду. Чи включаються витрати на проведення зазначених операцій (паспортизацію та оцінку майна) до складу витрат?

 

Облік витрат, пов’язаних з придбанням (оформленням) нематеріального активу

ТОВ «Будівельник» для ведення власної господарської діяльності придбало право на користування земельною ділянкою. Як відобразити зазначену операцію у податковому обліку? Чи включається до складу витрат сума коштів, сплачена за придбання такого права?

 

Порядок подання податкової звітності платниками податку на прибуток, які застосовують ставку 0%

Підприємство починаючи з 01.04.2011 р. застосовує ставку 0% з оподаткування прибутку підприємства. Чи передбачено подання податкової звітності для такої категорії платників?

 

Облік витрат підприємства на проживання відрядженого працівника у готелі, власником якого є фізична особа — платник єдиного податку

Працівник підприємства під час відрядження проживав у готелі, власником якого є приватний підприємець — платник єдиного податку. Чи включається до складу витрат підприємства сума коштів, сплачена за проживання у готелі?