Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Пільги з оподаткування податком на прибуток доходів, отриманих від надання готельних послуг

Основною господарською діяльністю підприємства є надання туристичних та готельних послуг. Яким критеріям має відповідати заклад з надання готельних послуг, щоб скористатися пільгами з оподаткування податком на прибуток? За яким призначенням використовуються кошти, вивільнені від оподаткування?


Відповідно до ст. 5 Закону про туризм учасниками відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, є юридичні та фізичні особи, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги (перевезення, тимчасового розміщення, харчування, екскурсійного, курортного, спортивного, розважального та іншого обслуговування) чи здійснюють посередницьку діяльність із надання характерних та супутніх послуг, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (туристи, екскурсанти, відвідувачі та інші), в інтересах яких здійснюється туристична діяльність.

Статтею 19 Закону про туризм передбачено встановлення об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії якості та рівня обслуговування.

Встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) здійснюється згідно з Порядком № 803. Форму свідоцтва про встановлення готелю відповідної категорії затверджено наказом № 3.

Відповідно до зазначеного наказу свідоцтво про встановлення категорії готелю видається окремому об'єкту певного власника (фізичній особі — підприємцю або юридичній особі).

Після завершення всіх необхідних процедур власник об'єкта туристичної інфраструктури або уповноважена ним особа надсилає заяву про встановлення відповідної категорії готелю до уповноваженого органу із встановлення категорій готелям, а саме Мінкультури України.

Згідно з абзацом «а» п. 17 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 01.01.2011 р. звільняється від оподаткування прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій «п'ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки», у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд (за умови, що дохід від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання становить не менше 75% від сукупного доходу такого суб'єкта господарської діяльності за відповідний податковий (звітний період), у якому застосовується пільга).

Отже, якщо заклад відповідає вищезазначеним категоріям, то такий платник податку має змогу скористатися пільгами з податку на прибуток.

Водночас п. 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу встановлено, що підпункти 15 — 19 цього підрозділу застосовуються з урахуванням такого:

  • суми коштів, що вивільнені від оподаткування, спрямовуються підприємствами — платниками податку на збільшення обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з основною діяльністю такого платника податку, та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними;
  • з метою оподаткування суми вивільнених від оподаткування коштів визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, понесених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат;
  • порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України;
  • у разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до норм Податкового кодексу.

Порядок використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, у тому числі і для підприємств готельної інфраструктури, регулюється Порядком № 299, п. 2 якого встановлено, що  вивільнені кошти спрямовуються платниками податку виключно на  збільшення обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з  основною діяльністю таких платників податку, та/або на  повернення кредитів, використаних на  зазначені цілі, і  сплату процентів за  ними.

Вивільнені кошти з метою ведення обліку і оподаткування відображаються в бухгалтерському обліку в установленому порядку на окремому субрахунку рахунку «Цільове фінансування і цільові надходження» (п. 3 Порядку № 299).

Крім того, платник податку за результатами кожного звітного (податкового) періоду повинен: складати звіт про використання вивільнених коштів за формою, затвердженою ДПС; подати зазначений звіт до відповідного органу ДПС разом з декларацією з податку на прибуток підприємств (п. 4 цього Порядку).

При цьому у разі якщо у платника податку станом на 1 квітня року, що настає за періодом звільнення від оподаткування податком на прибуток, залишаються невикористані кошти, то податкові зобов'язання з податку на прибуток за I квартал такого року підлягають збільшенню на суму такого залишку.