Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Амортизація тимчасової податкової різниці

Станом на 01.04.2011 р. за даними бухгалтерського обліку загальна вартість усіх груп основних фондів менша, ніж їх вартість за даними податкового обліку. Як відобразити таку різницю у податковому обліку? Як за правилами Податкового кодексу надалі нараховувати амортизацію?


Відповідно до абзацу п'ятого п. 6 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку станом на 01.04.2011 р., то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років та відображається в графах 3 та 4 рядку Т1 таблиці 1 «Інформація щодо нарахованої амортизації» додатка АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом № 114.

При цьому, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, ніж у податковому обліку, то різниця, яка виникає, амортизується на загальних підставах у складі вартості груп основних фондів.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу.

Строк корисного використання визначається з урахуванням такого: очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

У разі зміни очікуваних економічних вигод від використання об'єкта основних засобів строк його корисного використання може переглядатися, але він не може бути меншим, ніж визначено в п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу.

У разі якщо об'єкт основних засобів з будь-яких причин виводиться з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації тощо), то на період його виведення з експлуатації нарахування амортизації призупиняється (пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу).

Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості (пп. 145.1.4 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу).

Вартість основних засобів виробничого призначення, отриманих безоплатно та за рахунок бюджетного фінансування (капітальні трансферти), не підлягає амортизації, оскільки у вартості таких об'єктів відсутні витрати.