Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Облік витрат, не пов’язаних з господарською діяльністю

Підприємством за власні кошти проведено паспортизацію та оцінку майна, яке перебуває в комунальній власності та закріплене за підприємством (платник податку на прибуток) на праві господарського відання, з метою подальшої передачі такого майна в оренду. Чи включаються витрати на проведення зазначених операцій (паспортизацію та оцінку майна) до складу витрат?


Відповідно до п. 2 ст. 135 Господарського кодексу власник має право особисто або через уповноважені ним органи з метою здійснення підприємницької діяльності засновувати господарські організації, закріплюючи за ними належне йому майно на праві власності, праві господарського відання, а для здійснення некомерційної господарської діяльності — на праві оперативного управління, визначати мету та предмет діяльності таких організацій, склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, склад і порядок використання майна, визначати інші умови господарювання у затверджених власником (уповноваженим ним органом) установчих документах господарської організації, а також здійснювати безпосередньо або через уповноважені ним органи у межах, установлених законом, інші управлінські повноваження щодо заснованої організації та припиняти її діяльність відповідно до цього Кодексу та інших законів.

Статтею 136 Господарського кодексу встановлено, що право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

При цьому власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб’єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.

Щодо витрат, понесених платником податку на проведення паспортизації та оцінки майна, закріпленого за ним на праві господарського відання, з метою здавання в оренду та враховуючи те, що майно, яке надається в оренду, не є його власністю, а зазначені витрати не пов’язані з господарською діяльністю, такі витрати не включаються до складу витрат (пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу).