Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Порядок подання податкової звітності платниками податку на прибуток, які застосовують ставку 0%

Підприємство починаючи з 01.04.2011 р. застосовує ставку 0% з оподаткування прибутку підприємства. Чи передбачено подання податкової звітності для такої категорії платників?


Порядок та спосіб подання податкової декларації до органів ДПС встановлено ст. 49 Податкового кодексу.

Так, відповідно до п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу визначено, що податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки в орган ДПС, у якому перебуває на обліку платник податків.

При цьому відповідно до п. 49.2 цієї статті платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Податковим кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді чи ні.

Щодо платників податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу, то такі платники подають до органів ДПС декларації (розрахунки) з податку на прибуток підприємств за спрощеною формою у порядку, встановленому цим Кодексом (абзац другий п. 49.2 ст. 49).

Форма спрощеної податкової декларації, передбачена п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу, та порядок переходу платників податків на подання такої декларації встановлюються Кабінетом Міністрів України (абзац четвертий п. 46.5 ст. 46 цього Кодексу).

До визначення форми спрощеної податкової декларації та порядку переходу платників податків на подання такої декларації за підсумками відповідного звітного періоду платники податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 0%, подають до органів ДПС податкову декларацію з цього податку за формою, затвердженою наказом № 114.

Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Податковим кодексом, в один із таких способів:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.3 ст. 49 цього Кодексу).

Отже, згідно з п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу платники податку, в тому числі і ті, що застосовують ставку 0%, повинні подавати податкову декларацію за кожний встановлений Податковим кодексом звітний період щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді чи ні.