Інші податки
Тема: ПДФО

Оподаткування комунальних платежів

Який порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум комунальних платежів, які відшкодовуються податковим агентом фізичній особі — орендодавцю згідно з договором оренди?


Підпунктом 163.1.2 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування резидента є доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Відповідно до пп. «б» пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу дохід з джерелом їх походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні.

Згідно зі ст. 759 глави 58 «Найм (оренда)» Цивільного кодексу за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ст. 762 Цивільного кодексу).

Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) регулюється п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу, відповідно до якого (пп. 170.1.2), податковим агентом платника податку — орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості інших, ніж зазначено в пп. 170.1.1 цього пункту (тобто земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю), є орендар.

Особи, які відповідно до Податкового кодексу мають статус податкових агентів відповідно до п. «а» п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу, зобов’язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок.

Законом № 1875 визначено, що комунальні послуги є результатом господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством. При цьому споживачем комунальних послуг є фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.

Отже, податковий агент при виплаті доходу фізичній особі — орендодавцю у вигляді сум комунальних платежів зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити (перерахувати) податок на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (15 та 17%) та повідомити про виплачені суми доходів податковому органу в порядку, визначеному пп. «б» п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу.