Інші податки
Тема: ПДФО

Оподаткування одноразової грошової допомоги

Який порядок оподаткування одноразової грошової допомоги, яка виплачується Департаментом Державної служби охорони при МВС України у разі загибелі або інвалідності працівника міліції?


Підпунктом «а» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, у тому числі сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов’язків.

Відповідно до частини третьої ст. 23 Закону № 565 у разі загибелі (смерті) працівника міліції, який перебував на службі в органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов’язків по охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику міліції під час виконання ним службових обов’язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п’ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України (частина шоста ст. 23 Закону № 565).

При цьому згідно з частиною першою ст. 24 Закону № 565 фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів, які надходять на підставі договорів від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Постановою № 707 встановлено, що виплати згідно з цією постановою здійснюються з 1 січня 2007 р. за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на утримання МВС України (п. 2 цієї постанови).

Одночасно відповідно до п. 9 Положення № 615 Державна служба охорони провадить свою діяльність на засадах госпрозрахунку за рахунок коштів, одержаних її підрозділами охорони, підприємствами та установами за організацію і надання послуг з охорони та безпеки за договорами, та інших надходжень, передбачених законодавством.

При цьому п. 27 Положення № 615, зокрема, встановлено, що Державна служба охорони за рахунок коштів, що надходять від виконання договорів, здійснює в установленому законодавством порядку виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або настання інвалідності працівника міліції охорони, з віднесенням сум на валові витрати.

Водночас відповідно до пунктів 1 та 4 Положення № 878 Департамент Державної служби охорони при МВС України є головним органом у системі Державної служби охорони при МВС України, діяльність якого не передбачає отримання прибутку, фінансування видатків якого здійснюється за рахунок централізованих відрахувань підпорядкованих підрозділів Державної служби охорони.

Отже, якщо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), а також інвалідності працівника міліції здійснюються відповідно до ст. 23 Закону № 565 з врахуванням вимог пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, то вони не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.