Інші податки
Тема: ПДФО

Оподаткування безкоштовного харчування

Який порядок оподаткування безкоштовного харчування, яким підприємство забезпечує своїх працівників?


Підпунктом 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що доходи — це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст.163 Податкового кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід.

Відповідно до пп. «б» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу) у вигляді вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених цим Кодексом для оподаткування прибутку підприємств.

Підпунктом 140.1.1 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу встановлено, що при визначенні об’єкта оподаткування враховуються витрати подвійного призначення, зокрема, у вигляді витрат платника податку на забезпечення найманих працівників продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Нацбанком України.

Згідно з пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу).

Водночас до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи у вигляді вартості безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до ст. 7 Закону № 2694. Норми забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою розробляються центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я (пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу).

Отже, при наданні працедавцем безоплатного харчування працівникам за умов, які не відповідають вищенаведеним нормам, вартість такого харчування включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо і оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (15 та 17%). Водночас якщо безоплатне харчування, що надається за рахунок коштів роботодавця, призначено для споживання будь-яким працівником і зазначений дохід у вигляді додаткового блага не може бути персоніфікований, то вартість такого харчування не може розглядатися як об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб.