Інші податки
Тема: Єдиний податок, ПДФО, Приватні підприємці

Порядок надання документів, що підтверджують державну реєстрацію підприємця

Чи необхідно юридичним особам, які мають господарські відносини з фізичною особою — підприємцем, яка надає документи про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, вимагати завірення копій таких документів нотаріусом?


Указ про спрощену систему продовжує діяти у 2011 р. до внесення змін до розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу з врахуванням особливостей, встановлених підрозділом 5 розділу ХХ цього Кодексу.

Відповідно до Указу про спрощену систему дохід, отриманий від здійснення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, не включається до складу сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року такого платника, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов’язань платника єдиного податку (ст. 2 Указу про спрощену систему). Виходячи із норм ст. 6 цього Указу та п. 1 «б» підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу платник єдиного податку не є платником податку з доходів фізичних осіб саме від здійснення того виду підприємницької діяльності, дохід від якої обкладається єдиним податком.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу. Згідно з п. 177.2 ст. 177 цього Кодексу об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Відповідно до внесених Законом № 3609 змін до п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.

Враховуючи вищенаведене та з метою уникнення порушень норм чинного законодавства можна рекомендувати юридичним особам, які мають господарські відносини з фізичною особою — підприємцем, отримувати від останнього копії документа, що підтверджує його державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності (для підприємців, які здійснюють діяльність відповідно до ст. 177 Податкового кодексу) та Свідоцтва про сплату єдиного податку (для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування). При цьому у Податковому кодексі не міститься норми щодо необхідності завірення копій документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи — підприємця відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності податковим органом, нотаріусом, іншими уповноваженими законом особами чи органами.

Водночас податковий агент повідомляє про всі виплачені підприємцям суми доходів податковому органу в порядку, визначеному п. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу (пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

У випадку коли підприємці не підтверджують документально своє право на неутримання податку з виплачуваного їм доходу у джерела виплати, суб’єкт господарювання — податковий агент повинен виконати всі покладені на нього Податковим кодексом функції податкового агента відповідно до п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу, зокрема нарахувати, утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету податок з виплаченого на користь таких платників доходу, повідомити про це податковий орган у податковому розрахунку за формою № 1ДФ.