Новини
Тема: Перевірки та відповідальність, Облік платників податків

Облік платників податків (запитання — відповіді)

Які порядок і терміни надання довідок за формами № 22-ОПП та № 12-ОПП при знятті з обліку юридичної особи або її відокремлених підрозділів в органах ДПС?


Відповідно до п. 11.3 розділу ХІ Порядку № 979 у разі отримання документів згідно з п. 11.2 цього розділу та/або якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків, органом державної податкової служби приймається рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.

Пунктом 11.5 розділу ХІ Порядку № 979 встановлено: якщо платником податків подавалася заява за формою № 8-ОПП, то після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів і спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів у разі встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної податкової служби, та за умови дотримання вимог підпунктів 11.5.1, 11.5.2 цього пункту орган державної податкової служби складає довідку за формою № 22-ОПП.

Така довідка направляється відповідальній особі платника податків за поштовою адресою, зазначеною в заяві за формою № 8-ОПП. За зверненням комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатора, платника податків (фізичної особи), іншої особи, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків, довідка за формою № 22-ОПП може бути видана такій особі безпосередньо в органі державної податкової служби, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в цьому органі. Після закінчення триденного строку довідка направляється поштою.

Згідно з пп. 11.5.3 п. 11.5 розділу ХІ Порядку № 979 платникам податків, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації припинення платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість довідки за формою № 22-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП. З моменту видачі довідки за формою № 12-ОПП такий платник податків вважається знятим з обліку в органі державної податкової служби за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

  

Який порядок зняття з обліку в органах ДПС юридичної особи в разі припинення державної реєстрації за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом згідно зі ст. 39 Закону про держреєстрацію?


Згідно з частиною першою ст. 39 Закону про держреєстрацію суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією, про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, в день набрання рішеннями законної сили направляє їх державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідні судові рішення.

Частиною другою ст. 39 Закону про держреєстрацію встановлено, що державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судових рішень внести до Єдиного державного реєстру запис про такі рішення суду і в той самий день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

Відповідно до п. 11.3 розділу ХІ Порядку № 979 у разі отримання документів згідно з п. 11.2 цього розділу та/або якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків, органом державної податкової служби приймається рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.

Частиною п'ятою і шостою ст. 39 Закону про держреєстрацію встановлено, що у разі якщо після завершення ліквідаційної процедури в процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановлено рішення про ліквідацію юридичної особи — банкрута, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи — банкрута для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення про ліквідацію юридичної особи — банкрута заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та в той самий день передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної особи з обліку.

Відповідно до п. 67.1 ст. 67 Податкового кодексу та п. 11.11 розділу XI Порядку № 979 щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно із Законом про держреєстрацію, підставою для зняття їх з обліку в органах державної податкової служби є надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої картки особових рахунків платника податків або даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення платника податків у разі, якщо на момент отримання такого повідомлення були закриті всі картки особових рахунків такого платника податків.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua