Новини
Тема: Перевірки та відповідальність

Відповідальність платників податків (запитання — відповіді)

Які дії суб'єкта господарювання у випадку порушення термінів сплати або неперерахування платежів з податків і зборів з вини банку та чи мають право при цьому працівники органів ДПС застосовувати до такого суб'єкта господарювання штрафні й адміністративні санкції за несплату/несвоєчасну сплату податків?


Відповідно до п. 129.6 ст. 129 Податкового кодексу за порушення термінів зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом № 2346, з вини банку такий банк сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції в розмірах, установлених Податковим кодексом, а також несе іншу відповідальність, установлену Податковим кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або не в повному обсязі перерахування таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів і державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Згідно з п. 129.7 ст. 129 Податкового кодексу не вважається порушенням термінів перерахування податків, зборів (обов'язкових платежів) з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Нацбанком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку.

Якщо в майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік терміну зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

Отже, орган ДПС не застосовує до суб'єкта господарювання штрафні санкції у випадку порушення термінів сплати або неперерахування податків і зборів з вини банку.

Суб'єкт господарювання повинен подати до органу ДПС лист з копіями платіжних документів, що засвідчують факт подання їх до установи банку.

  

Які штрафні санкції застосовуються органом ДПС за недотримання працедавцем законодавства щодо укладення трудового договору, неоформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами)?


У разі порушення порядку надання інформації про фізичних осіб — платників податків до таких податкових агентів (роботодавців) застосовуються штрафні санкції у порядку та розмірах, установлених ст. 119 Податкового кодексу.

Відповідно до ст. 1634 КпАП неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Такі самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також ст. 212 Кримінального кодексу встановлено відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування.

Відповідно до п. 10 ст. 10 Закону про ДПС до функцій органів державної податкової служби входить передача відповідним правоохоронним органам матеріалів за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції.

Таким чином, у разі виявлення в ході перевірки фактів недотримання працедавцем законодавства щодо укладення трудового договору, неоформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та якщо ці дії призвели, зокрема, до порушення працедавцем правил нарахування, утримання і сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб, а також порядку надання інформації про фізичних осібплатників податків, орган державної податкової служби визначає суму податкового зобов'язання з цього податку. За результатами розгляду матеріалів перевірки у терміни та у порядку, встановлені п. 86.8 ст. 86 Податкового кодексу, керівником податкового органу (його заступником) приймаються відповідні податкові повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій, передбачених статтями 119 та 123 Податкового кодексу.

Крім цього, уповноважені на те посадові особи органів державної податкової служби за неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян притягають винних осіб до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 1634 КпАП.

У разі встановлення фактів умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) винні особи притягаються до кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 212 Кримінального кодексу.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua