Інші податки
Тема: Труд і зарплата

Встановлення неповного робочого дня працівниці, яка має дитину до шести років

Працівниця підприємства, яка має дитину віком шість років, звернулася з проханням встановити їй скорочений робочий день. Чи зобов’язаний роботодавець встановлювати їй такий режим роботи?


Відповідно до ст. 56 КЗпП на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов’язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Неповний робочий час може встановлюватися шляхом зменшення тривалості щоденної роботи, кількості днів роботи протягом тижня чи одночасно шляхом зменшення і кількості годин роботи упродовж дня, і кількості робочих днів упродовж тижня.

Отже, на прохання працівниці, яка має дитину віком до 14 років та вирішила працювати на умовах неповного робочого часу, роботодавець зобов’язаний встановити їй такий режим роботи.

Зазначена норма не обмежує права сторін трудового договору на визначення тривалості неповного робочого часу. Тому тривалість робочого дня може встановлюватися за угодою між працівником і роботодавцем.

При роботі на умовах неповного робочого часу оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу.

Крім того, відповідно до частини четвертої ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.

Відповідно до цієї норми підприємства, установи, організації для жінок, які мають дітей віком до 14 років, на умовах, визначених у колективному договорі, можуть встановлювати скорочену тривалість робочого часу за рахунок власних коштів.