Інші податки
Тема: Відпустки

Компенсація за невикористану відпустку

Якщо працівник, який є ліквідатором чорнобильської катастрофи категорії 1 чи 2, не скористався своїм правом на додаткову відпустку тривалістю 16 календарних днів у поточному році, чи може йому бути виплачено за неї компенсацію?


Згідно з п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону № 796 особам, віднесеним до категорій 1 і 2 ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, державою гарантовано компенсації та пільги, зокрема, додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

Отже, зазначену додаткову відпустку не віднесено цим Законом до щорічної відпустки, а визначено як пільгу та компенсацію за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Тому немає правових підстав поширювати на ці відпустки норми Закону про відпустки, передбачені для щорічних відпусток. Їх слід відносити до інших видів відпусток, установлених законодавством (частина друга ст. 4 Закону № 796).

Відповідно ці відпустки не підлягають продовженню на святкові та неробочі дні при визначенні її тривалості, перенесенню на інший період або продовженню в разі тимчасової непрацездатності працівника, поділу на частини, а також грошовій компенсації.

Перенесення цієї відпустки з незалежних причин на другий рік теж не допускається.

У випадку коли працівникові було надано таку додаткову відпустку у кінці 2010 р. і частина її припала на 2011 р., то це вважатиметься відпусткою за 2010 р. У 2011 р. працівник має право на використання зазначеної відпустки повної тривалості (16 календарних днів). При цьому з метою уникнення непорозумінь з відшкодуванням органами соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету частини відпустки, яка припадає на наступний рік, роботодавцям доцільно надавати, а працівникам використовувати цю відпустку в повному обсязі до закінчення календарного року.