Інші податки
Тема: Перевірки та відповідальність

Підстави для проведення документальної невиїзної перевірки

Податковим кодексом законодавчо врегульовано питання здійснення органами ДПС документальних невиїзних перевірок платників податків.

Згідно з нормами ст. 79 Податкового кодексу вилучено право органів ДПС на проведення документальних невиїзних перевірок протягом необмеженого строку їх проведення, без визначення підстав для їх проведення та повідомлення платника податків (діяло до 01.01.2011 р.).

На сьогодні документальна невиїзна перевірка здійснюється лише у разі прийняття керівником органу ДПС рішення про її проведення та за наявності визначених Податковим кодексом обставин для проведення такої перевірки (п. 79.1 ст. 79 цього Кодексу).

При цьому обставинами можуть бути: для планових перевіроквключення органом ДПС платника податків до плану-графіка проведення планових документальних перевірок на відповідний квартал; для позапланових перевірокнаявність хоча б однієї з обставин, передбачених п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу.

Таким чином, рішення про призначення невиїзної перевірки може бути прийнято керівником органу ДПС як для документальної планової, так і для позапланової перевірки.

Податковим кодексом створено додатковий сервіс для платників податків, а саме:

  • присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов'язкова (п. 79.3 ст. 79 Податкового кодексу);
  • надано можливість здійснення документальних планових перевірок у приміщенні органу ДПС, наприклад у разі відсутності у платника податків можливості забезпечити ревізорів приміщенням для проведення перевірки тощо;
  • здійснення невиїзних перевірок (зокрема позапланових) на підставі документів і даних, наданих платником податків у визначених Податковим кодексом випадках або отриманих в інший спосіб, передбачений законом (п. 79.1 ст. 79 Податкового кодексу). Таким чином, за наявності в органі ДПС відповідних документів для проведення документальної невиїзної перевірки платника відсутня необхідність відволікання суб'єкта господарювання від здійснення ним господарської діяльності.

Водночас Податковим кодексом чітко визначено матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок, та вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності.

Так, згідно зі ст. 83 Податкового кодексу для посадових осіб органів ДПС під час проведення перевірок підставами для висновків є:

  • документи, визначені цим Кодексом;
  • податкова інформація;
  • експертні висновки;
  • судові рішення;
  • інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, передбачені Податковим кодексом або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на органи ДПС.

Нормами вищезазначеного Кодексу встановлено дещо нові форми взаємодії органів ДПС під час проведення документальних невиїзних перевірок платників податків.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу ДПС за умови надсилання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Таким чином, платник податків обізнаний, що стосовно нього за наявності відповідних обставин у певний час та у певному місці здійснюватиметься невиїзна перевірка.

Крім того, з метою встановлення додаткового забезпечення прав платників податків Законом № 4834 було внесено зміни до Податкового кодексу, якими передбачено, що посадові особи органу ДПС мають право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки лише за умови виконання вимог ст. 79 цього Кодексу, зокрема надсилання платнику податків копії наказу про проведення перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

За результатами документальної невиїзної перевірки складається акт (довідка) у двох примірниках, підписується посадовими особами органу ДПС, які проводили перевірку, та реєструється в органі ДПС протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення встановленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, — протягом 10 робочих днів).

Змінами, внесеними Законом № 4834 до Податкового кодексу, встановлено, що акт документальної невиїзної перевірки після реєстрації вручається особисто платнику податків чи його законним представникам або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Якщо неможливо з будь-яких причин вручити акт (довідку) перевірки особисто платнику податків, орган ДПС може надіслати його за місцем реєстрації такого платника рекомендованим листом з повідомленням про вручення, чим забезпечується право платника податків на ознайомлення з матеріалами документальних невиїзних перевірок та у разі незгодиподальшого подання до органу ДПС заперечень до акта перевірки або оскарження прийнятих податкових повідомлень-рішень.

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) перевірки посадовими особами органу ДПС складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

При цьому відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки не звільняє такого платника від обов'язку сплатити визначені органом ДПС за результатами перевірки грошові зобов'язання. Заперечення щодо акта документальної невиїзної перевірки розглядаються в порядку та у строки, передбачені п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу.

Таким чином, маємо збалансовані норми Податкового кодексу, які чітко встановлюють порядок проведення документальних невиїзних перевірок, обмеження щодо їх проведення та дають змогу забезпечити мінімальне відволікання платників від здійснення господарської діяльності і повною мірою реалізувати права таких платників податків.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42