Єдиний податок

Обмеження при переході на спрощену систему оподаткування

Чи мають право фізичні особи — підприємці, які здійснюють діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, перейти на спрощену систему оподаткування?


Відповідно до пп. 291.5.2 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці, які здійснюють діяльність у сфері аудиту, не можуть бути платниками єдиного податку.

Статтею 3 Закону України від 22.04.93 р. № 3125-XII «Про аудиторську діяльність» визначено, що аудит — це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів.

Статтею 1 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Отже, оскільки діяльність у сфері бухгалтерського обліку та діяльність у сфері аудиту за своєю сутністю є різними видами діяльності, то фізичні особи — підприємці, які надають виключно бухгалтерські послуги, мають право перебувати на спрощеній системі оподаткування і бути платниками єдиного податку.