Юридична практика
Тема: Податковий борг

Стягнення заборгованості з податку на прибуток підприємств

Приклад 1

Суть справи. МДПІ звернулася до Окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, відповідно до якого просить стягнути заборгованість з податку на прибуток підприємств із садівничого товариства «Д» у дохід держави.

Садівничим товариством «Д» заперечень до суду подано не було.

Рішення суду. Судом установлено, що фахівцями МДПІ проведено перевірки садівничого товариства «Д» з питань своєчасності подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств, за результатами яких складено акти від 10.03.2009 р. та від 17.03.2010 р. Перевірками встановлено, що відповідачем порушено вимоги пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181, а саме: не подано податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями. Акти перевірки, направлені відповідачу поштою, повернулись у зв'язку із неможливістю вручення з відміткою пошти «За зазначеною адресою не знаходиться».

На підставі актів перевірки податковим органом було прийнято податкові повідомлення-рішення від 18.03.2009 р. та від 25.03.2010 р., якими відповідачу донараховано суму штрафних санкцій з податку на прибуток підприємств. Податкові повідомлення-рішення направлялися відповідачу поштою, але повернулися без вручення з відміткою пошти «За зазначеною адресою не знаходиться», про що податковим органом складено акти від 25.03.2009 р. та від 02.04.2010 р.

Згідно з пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону № 2181 у разі визначення податкового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах «а» — «в» пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 цього Закону, платник податків зобов'язаний погасити нараховану суму податкового зобов'язання протягом 10 календарних днів від дня отримання податкового повідомлення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник розпочинає процедуру апеляційного узгодження.

Відповідно до п. 1.3 ст. 1 Закону № 2181 податковий борг (недоїмка) — податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене в установлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.

Згідно з пп. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5 вищезазначеного Закону узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у строки, визначені цією статтею, визнається сумою податкового боргу платника.

Відповідачем у встановлені законом строки зобов'язання, визначені МДПІ податковими повідомленнями-рішеннями, погашені не були, в результаті чого у нього утворилася заборгованість з податку на прибуток підприємств.

Крім того, згідно з пп. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу (що набрав чинності на момент проведення перевірок відповідача 31.03.2011 р. та 18.10.2011 р.) платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно з п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу податкова декларація, розрахунок — документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюються нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Фахівцями МДПІ у 2011 р. проведено перевірки садівничого товариства «Д» з питань своєчасності подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств (акти від 31.03.2011 р. та від 18.10.2011 р.), у ході яких встановлено порушення підприємством пп. 54.3.1 п. 54.3 ст. 54 та ст. 157 Податкового кодексу, пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181, п. 16.4 ст. 16 Закону про прибуток, а саме: не подано податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями.

На підставі актів перевірки МДПІ було прийнято податкові повідомлення-рішення: від 07.04.2011 р. та від 26.10.2011 р., якими відповідачу донараховано суму штрафних санкцій з податку на прибуток підприємств. Податкові повідомлення-рішення направлялися відповідачу поштою, але повернулися без вручення з відміткою пошти «За зазначеною адресою не знаходиться», про що податковим органом складено акти від 12.04.2011 р. та від 01.11.2011 р.

Згідно з пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу грошове зобов'язання платника податків — це сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до п. 57.3 ст. 57 цього Кодексу у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Згідно з пп. 6.2.1 п. 6.2 ст. 6 Закону № 2181 у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкові вимоги.

Відповідно до пп. 6.2.3 п. 6.2 ст. 6 цього Закону податкові вимоги надсилаються:

  • перша податкова вимога — не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. Перша податкова вимога містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов'язання та виникнення права податкової застави на активи платника податків, обов'язок погасити суму податкового боргу та можливі наслідки непогашення його у строк;
  • друга податкова вимога — не раніше тридцятого календарного дня від дня направлення (вручення) першої податкової вимоги у разі непогашення платником податків суми податкового боргу в установлені строки. Друга податкова вимога додатково до відомостей, викладених у першій податковій вимозі, може містити повідомлення про дату та час проведення опису активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, а також про дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Підпунктом 6.2.4 п. 6.2 ст. 6 Закону № 2181 визначено, що податкова вимога вважається надісланою (врученою) юридичній особі, якщо її передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Податкова вимога вважається надісланою (врученою) фізичній особі, якщо її вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження із повідомленням про вручення.

На виконання ст. 6 вищезазначеного Закону позивач виставив боржнику першу податкову вимогу від 13.07.2007 р. та другу податкову вимогу від 22.08.2007 р., які були направлені на адресу місця реєстрації відповідача, але повернулися без вручення з відміткою пошти «За вказаною адресою не знаходиться», про що податковим органом складено акти від 23.07.2007 р. та від 29.08.2007 р. відповідно, а податкові вимоги того самого дня розміщено на дошці податкових оголошень.

Згідно з пп. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу органи ДПС мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до пунктів 95.1 та 95.2 ст. 95 цього Кодексу орган ДПС здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності — шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Згідно з п. 95.3 ст. 95 Податкового кодексу стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, що обслуговують такого платника, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам ДПС, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Враховуючи зазначене, Окружним адміністративним судом позов органу ДПС задоволено повністю.

Приклад 2

Суть справи. ДПІ звернулася до Окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, відповідно до якого просить стягнути заборгованість з податку на прибуток підприємств з регіональної селянської спілки в дохід держави.

Регіональною селянською спілкою заперечень подано не було.

Рішення суду. Судом установлено, що 12.04.2001 р. управлінням юстиції в Одеській області зареєстровано місцевий осередок всеукраїнської громадської організації — регіональну селянську спілку та видано свідоцтво про реєстрацію об'єднання громадян.

Регіональна селянська спілка з 24.09.2001 р. перебуває на обліку в ДПІ, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків від 10.02.2012 р. Положенням регіональної селянської спілки передбачено, що головною її метою є задоволення та захист законних інтересів працівників села, підвищення їх добробуту, культурно-освітнього та духовного рівня, активізація спільних сфер співробітництва товаровиробників сільгосппродукції та продовольства, створення нових структур, у тому числі комерційних, які б захищали інтереси селянства та надавали б відповідну практичну допомогу.

ДПІ 22.06.2011 р. проведено камеральну перевірку за звітний податковий період (І квартал 2009 р. — І квартал 2011 р.), за результатами якої складено акт від 22.06.2011 р., в якому встановлено порушення відповідачем пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181, п. 16.4 ст. 16 Закону про прибуток, підпунктів 49.1, 49.2, 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, а саме: платником податку на прибуток несвоєчасно подано звіти про використання коштів неприбутковими установами та організаціями за І квартал 2009 р., перше півріччя 2009 р., за три квартали 2009 р., за 2009 р., за І квартал 2010 р., за перше півріччя 2010 р., за три квартали 2010 р., за 2010 р. та за І квартал 2011 р.

На підставі акта перевірки від 22.06.2011 р. ДПІ винесено податкове повідомлення-рішення, яким визначено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств. Це податкове повідомлення-рішення у зв'язку із неможливістю вручення відповідачу було розміщено на дошці податкових повідомлень, що підтверджується актом від 24.06.2011 р.

Відповідно до пунктів 59.1, 59.3, 59.4, 59.5 ст. 59 Податкового кодексу у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган ДПС надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання. Податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. У разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

ДПІ з метою погашення податкового боргу було направлено на адресу відповідача податкову вимогу від 02.08.2011 р.

Відповідно до пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податковий борг — сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого в установлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно з пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, установлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181 податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків),протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Згідно з п. 16.4 ст. 16 Закону про прибуток податок за звітний період сплачується його платником до відповідного бюджету у строк, визначений законом для квартального податкового періоду.

Платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів у разі його наявності відповідно до п. 6.1 ст. 6 вищезазначеного Закону. При цьому за звітні квартал, півріччя та три квартали такі платники подають спрощену декларацію, а за результатами звітного рокуповну.

Відомостей щодо ліквідації заборгованості зі сплати податку на прибуток підприємств на дату розгляду справи відповідачем суду не надано.

Розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог, на підставі наданих позивачем доказів суддя вважає, що адміністративний позов є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи зазначене, Окружним адміністративним судом позов органу ДПС задоволено повністю.


Мар'яна КУЦ,
начальник відділу експертизи проектів нормативно-

правових актів, візування роз'яснень Юридичного

управління Департаменту правової роботи ДПС України

Віра СЕМИКОПЕНКО,
головний державний податковий інспектор