ПДВ

Новий порядок оподаткування переробних підприємств та виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам

З 01.01.2012 р. набрав чинності Закон № 4268-VI, яким викладено в новій редакції п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, що змінив існуючий до зазначеної дати порядок оподаткування ПДВ діяльності переробних (м’ясо-молочних) підприємств та виплати ними дотацій сільськогосподарським товаровиробникам.

Фактично зазначені зміни передбачають тимчасове, до 01.01.2015 р., повернення до механізму виплати компенсації сільгосптоваровиробникам, який діяв до 31.12.2010 р., а саме: підтримку сільгосптоваровиробників у вигляді компенсації за продукцію одного товарного виду пропорційно вартості поставлених молока та м’яса у живій вазі із розрахунку на гривню вартості без урахування ПДВ. Позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена у податковій декларації з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції, сплачуватиметься до спеціального фонду Держбюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий в органі держказначейства. Також уточнено механізм виплати компенсації сільгосптоваровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо.

Розглянемо зазначене детальніше.

Починаючи з 01.01.2012 р. переробне підприємство суму ПДВ, нараховану ним при здійсненні операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками, визначеними розділом V Податкового кодексу, і фізичними особами, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену цим розділом (далі — переробні підприємства), сплачує до спеціального фонду Держбюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі державної казначейської служби, у таких розмірах:

 • у 2012 р. — до спеціального фонду Держбюджету України — у розмірі 30%, а на спеціальний рахунок — у розмірі 70%;
 • у 2013 р. — до спеціального фонду Держбюджету України — у розмірі 40%, а на спеціальний рахунок — у розмірі 60%;
 • у 2014 р. — до спеціального фонду Держбюджету України — у розмірі 50% та на спеціальний рахунок — у розмірі 50%.

Порядок використання коштів, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду Держбюджету України, буде визначено Кабінетом Міністрів України. На сьогодні такий порядок затверджено постановою № 246, його було прийнято відповідно до п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу з урахуванням порядку оподаткування переробних підприємств, що діяв до 01.01.2012 р.

Слід зауважити, що новий порядок оподаткування діяльності переробних підприємств не поширюється на осіб, які не зареєстровані як платники ПДВ, а також на операції з постачання продукції, виготовленої переробними підприємствами з:

 • імпортованої сировини;
 • cировини, поставленої не в живій вазі;
 • сировини, що не є сировиною власного виробництва сільськогосподарських товаровиробників, визначених розділом V Податкового кодексу, і фізичних осіб, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену цим Кодексом.

За результатами здійснення операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками, переробні підприємства ведуть окремий облік та в загальновстановленому порядку складають і надають покупцю податкову накладну.

Нагадаємо, що згідно з Порядком № 1379 платники ПДВ складають окремі податкові накладні за видами діяльності, які передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у порядковому номері накладної після знака дробу перед номером філії чи структурного підрозділу код відповідної діяльності:

 • 2 — сільськогосподарські підприємства, що застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до ст. 209 Податкового кодексу;
 • 3 — сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, що відповідають критеріям, визначеним ст. 209 цього Кодексу, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства й реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах;
 • 4 — переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з п. 1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), у повному обсязі спрямовують суми ПДВ до спеціального фонду держбюджету.

Переробне підприємство операції з постачання готової продукції відображає в податковій декларації з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції, інші операції — в податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (форму та порядок заповнення затверджено наказом № 1492).

При придбанні (виготовленні) переробним підприємством товарів/послуг, основних засобів, які використовуватимуться частково для виготовлення продукції, а частково для виготовлення інших товарів/послуг, податковий кредит по таких операціях розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних засобів в операціях з постачання продукції та, відповідно, в операціях з постачання інших товарів/послуг з урахуванням вимог розділу V Податкового кодексу.

В разі якщо за результатами звітного періоду у декларації з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції виникає від’ємна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, то переробне підприємство зараховує таку різницю у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних (податкових) періодів.

Слід зауважити, що на відміну від попереднього порядку оподаткування діяльності переробних підприємств нині діючий порядок передбачає право переробних підприємств на отримання бюджетного відшкодування по операціях з вивезення за межі митної території України продукції у митному режимі експорту. Такі операції відображаються у податковій декларації з ПДВ, за якою провадяться розрахунки з бюджетом та відшкодування податку здійснюється у загальному порядку.

Переробне підприємство декларацію з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції подає щомісяця в терміни, установлені п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу, тобто протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Вперше така декларація подаватиметься переробними підприємствами за січень 2012 р. до 20.02.2012 р. включно. Податкова декларація з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, подається переробним підприємством у загальновстановленому порядку.

За звітний період — грудень 2011 р. переробні підприємства звітують за формою декларації з ПДВ, затвердженою наказом № 41.

Сума ПДВ, визначена в декларації з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції, підлягає перерахуванню у відповідних розмірах:

 • до спеціального фонду Держбюджету України — у строки, встановлені п. 203.2 ст. 203 Податкового кодексу, тобто протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації;
 • на спеціальний рахунок, відкритий в органі державної казначейської служби для виплати компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі, — до 15 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.

Переробне підприємство з метою підтвердження факту перерахування сум ПДВ на спеціальний рахунок разом з податковою декларацією з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції подає до податкового органу реєстр платіжних доручень про фактично зараховані на такий спеціальний рахунок кошти за звітний (податковий) період і виписку територіального органу держказначейства з такого рахунку.

Сума компенсації розподіляється між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними молоко або м’ясо в живій вазі переробним підприємством щомісяця згідно з Розрахунком розподілу суми компенсації, форма та порядок заповнення якого затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України; до затвердження такої форми розподіл суми компенсації здійснюється за довільною формою.

Також слід зауважити, що компенсація для кожного сільськогосподарського товаровиробника визначається з урахуванням коефіцієнта, розрахованого як співвідношення суми компенсації, визначеної у податковій декларації з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції, до вартості закуплених молока або м’яса в живій вазі без урахування ПДВ.

Безпосередня виплата компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам здійснюється до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом:

 • юридичним особам — за платіжними дорученнями шляхом перерахування на їх окремі рахунки, відкриті в обслуговуючих банках;
 • фізичним особам — готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення.

Підтвердженням виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації є Відомість про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам, форма та порядок заповнення якої затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України; до офіційного затвердження Відомість заповнюється за довільною формою.

____________
*Оскільки від суб’єктів спеціального режиму оподаткування надходять численні запитання щодо деяких нюансів застосування зазначених норм, читайте чергову статтю на цю тему.