Інші податки
Тема: Плата за землю

Орендар земельної ділянки сплачує орендну плату за землю до припинення або розірвання договору оренди землі

Хто повинен сплачувати орендну плату при переході права власності на будівлю або споруду від одного власника до іншого, якщо земельна ділянка під приміщенням перебуває в оренді державної або комунальної власності?


Статтею 269 Податкового кодексу визначено, що платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності (ст. 270 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 286.1 ст. 286 цього Кодексу підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Згідно зі ст. 126 Земельного кодексу право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державними актами. Право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до закону.

До особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, в розмірах, установлених договором. Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі або споруди розмір земельної ділянки не визначено, до набувача переходить право користування на частину земельної ділянки, зайняту житловим будинком, будівлею або спорудою, та на частину земельної ділянки, потрібну для їх обслуговування (ст. 120 Земельного кодексу).

Відповідно до статей 193 та 204 цього Кодексу процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками встановлює Державний земельний кадастр, який є єдиною державною системою земельно-кадастрових робіт, містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їхню оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів і ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Згідно з абзацом третім ст. 7 Закону про оренду землі до особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку. Договором, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди земельної ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташовано такий житловий будинок, будівля або споруда.

Водночас ст. 34 вищезазначеного Закону встановлено, що у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором.

Передача об’єкта оренди орендарю здійснюється орендодавцем у строки та на умовах, визначених у договорі оренди землі, за актом приймання-передачі (ст. 17 Закону про оренду землі).

Відповідно до ст. 20 цього Закону право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації цього права відповідно до закону, що регулює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації (ст. 18 Закону про оренду землі).

Таким чином, при переході права власності на будівлю або споруду від одного власника до іншого за земельну ділянку під приміщенням, яка перебуває в оренді державної або комунальної власності, орендар земельної ділянки сплачує орендну плату за землю доти, поки він не припинить або не розірве договір оренди землі та не поверне орендодавцеві (місцевому органу влади) земельну ділянку на умовах, визначених договором.