Інші податки

Власник присадибної ділянки, на якій він розмістив об’єкт торгівлі, повинен вносити плату за землю за двома ставками податку

Як повинен сплачувати земельний податок власник присадибної ділянки, який розмістив на цій ділянці об’єкт торгівлі (магазин, кіоск чи павільйон)?


Статтею 38 Земельного кодексу встановлено, що до земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування.

Таким чином, при розміщенні на власній присадибній ділянці об’єкта торгівлі (малої архітектурної форми або іншої будівлі, необхідної для здійснення торгівлі, — гаражу чи іншої будівлі) цільове призначення земельної ділянки змінюється, оскільки земельні ділянки належать до другої категорії земель.

Громадянину — власнику присадибної ділянки, який має намір розмістити на зазначеній ділянці об’єкт торгівлі (або переобладнати в об’єкт торгівлі гараж чи іншу будівлю), потрібно отримати дозвіл в місцевих органах архітектури та містобудування щодо можливості розміщення такого об’єкта або можливості переобладнання будівлі.

Відповідно до абзацу третього п. 3.5 Порядку № 18/15/21/11 коефіцієнт функціонального використання для земельних ділянок змішаного використання визначається як середньозважене (за площею) значення коефіцієнтів функціонального використання окремих частин земельної ділянки змішаного використання. Підставою для виділення частин земельної ділянки різного функціонального використання є виключно затверджені дані інвентаризації земельної ділянки та землеустрою.

Згідно з п. 274.1 ст. 274 Податкового кодексу ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 цього Кодексу.

Відповідно до п. 275.1 ст. 275 вищезазначеного Кодексу ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються від чисельності населення в населеному пункті.

Пунктом 275.3 ст. 275 Податкового кодексу ставки податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи зі ставок податку, встановлених п. 275.1 цієї статті, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше трикратного розміру цих ставок податку з урахуванням коефіцієнтів, установлених п. 275.2 цієї статті.

Згідно з п. 276.1 ст. 276 Податкового кодексу податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3% суми земельного податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 цього Кодексу.

Тому громадянин — власник присадибної ділянки, який розмістив на зазначеній ділянці об’єкт торгівлі (або переобладнав в об’єкт торгівлі гараж чи іншу будівлю), наприклад магазин, кіоск чи павільйон, повинен внести плату за землю за двома ставками податку. За площу під будівлею (магазин, кіоск чи павільйон) з урахуванням прибудинкової території ставка податку розраховується згідно зі ст. 274 Податкового кодексу (1%), а за площу, зайняту житловим фондом, — згідно зі ст. 274 з урахуванням п. 276.1 ст. 276 Податкового кодексу.

Статтею 35 Закону про землеустрій передбачено, що інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використання та охорону земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Відповідно до частин першої та другої ст. 26 зазначеного Закону замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі.

Таким чином, особа, яка розмістила на власній присадибній ділянці об’єкт торгівлі, повинна замовити розробку вищезазначеної документації (у відповідній землевпорядній організації) та витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (у місцевому органі земельних ресурсів), на підставі яких розраховуватиметься розмір плати за землю та сплачуватиметься плата за землю за двома ставками податку.