Інші податки
Тема: Відпустки

Тривалість відпустки

Чоловік, який працює на підприємстві з 2006 р., у лютому 2011 р. надав до відділу кадрів документи, що підтверджують встановлення йому ІІ групи інвалідності. Але інвалідність встановлено ще до прийняття на роботу на підприємство. На підприємстві працівнику надавалися щорічні основні відпустки тривалістю 24 календарні дні. У працівників-інвалідів тривалість відпустки більша. Чи потрібно перераховувати тривалість відпусток за всі роки?


Відповідно до частини першої ст. 6 Закону про відпустки щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Частиною сьомою вищезазначеної статті передбачено, що інвалідам І та ІІ груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам ІІІ групи — 26 календарних днів.

Положення ст. 6 Закону про відпустки щодо тривалості щорічної основної відпустки не поширюються на працівників, тривалість відпустки яких установлюється іншими актами законодавства, проте тривалість їх відпустки не може бути менше, ніж передбачена вищезазначеним Законом (частина десята ст. 6 Закону про відпустки).

Наприклад, працівнику-інваліду ІІ групи, який працює у зоні гарантованого добровільного відселення, щорічна основна відпустка надається тривалістю 37 календарних днів відповідно до ст. 47 Закону № 796, оскільки частиною сьомою ст. 6 Закону про відпустки інвалідам ІІ групи встановлено меншу тривалість щорічної основної відпустки (30 календарних днів); працівнику-інваліду ІІ групи, який працює в туберкульозному диспансері, щорічна основна відпустка має надаватися тривалістю 36 календарних днів тощо.

Варто мати на увазі, що законодавством не передбачено строку давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання.

Отже, якщо працівник з якихось певних причин при прийнятті його на роботу не повідомив до відділу кадрів про встановлену йому інвалідність, а через декілька років надав відповідний документ, то за всі відпрацьовані робочі роки, за які йому надавалася щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні, йому має бути надано ще по 6 календарних днів відпустки, оскільки інваліду ІІ групи Законом про відпустки встановлено щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів.